AFM legt boete op aan Gooisch Effectenhuis

De AFM heeft een bestuurlijke boete van €31.250 opgelegd aan Gooisch Effectenhuis BV in Voorst vanwege het onvoldoende inwinnen van klantgegevens. Door de gehanteerde werkwijze kon Gooisch Effectenhuis niet vaststellen dat haar advies of vermogensbeheer paste bij de situatie van de klant. Volgens de AFM, die tien klantdossiers heeft onderzocht over de eerste vier maanden van 2013, overtrad het bedrijf daarmee artikel 4:23, eerste lid, onder a van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Inmiddels heeft Gooisch Effectenhuis de werkwijze aangepast conform de leidraad ‘De klant in beeld’ van de AFM.

Bron: AFM

GEEN REACTIES