AFM: afkoop natura-uitvaartpolis moet kunnen

Voor nieuwe polissen moet een afkoopwaarde mogelijk zijn die in een eerlijke verhouding staat tot de waarde die de verzekering vertegenwoordigt.

Het is niet altijd mogelijk een natura-uitvaartverzekering af te kopen. Als dit wel kan, worden bovendien verschillende methoden gebruikt om de afkoopwaarde te bepalen. Dat blijkt uit onderzoek van de AFM. “Voor nieuwe polissen zou de mogelijkheid moeten worden geboden om het product af te kopen als de klant dat wil. Het is wel belangrijk dat in dat geval ook een afkoopwaarde wordt uitgekeerd die in een eerlijke verhouding staat tot de waarde die de verzekering vertegenwoordigt”, is de mening van AFM.

De AFM vindt het een positieve ontwikkeling dat verschillende verzekeraars, na overleg met de AFM, bezig zijn met het mogelijk maken van afkoop, dan wel het aanpassen van de afkoopmethode voor nieuwe polissen. “Het is een belangrijke stap voorwaarts dat verzekeraars kritisch zijn op hun product en de benodigde acties ondernemen om hun producten aan te passen als dat nodig is.”

Sinds 2009 is de premie voor natura-uitvaartverzekeringen niet meer fiscaal aftrekbaar. Voor die tijd was afkoop fiscaal zeer ongunstig en om die reden was afkoop niet toegestaan. Vanaf 2009 hebben sommige verzekeraars ervoor gekozen om afkoop wel mogelijk te maken en sommige niet. De AFM is van mening dat een eerlijke afkoopwaarde in het belang van de klant is, omdat diens situatie en wensen kunnen veranderen gedurende de vaak zeer lange looptijd van het product. Maar consumenten moeten goed afwegen of afkopen verstandig is. In sommige gevallen kan het premievrij maken van de polis een beter alternatief zijn. Onder een natura-uitvaartverzekering verstaat de AFM zowel een natura pakketverzekering als een natura sommenverzekering.

Het onderzoeksrapport geeft geen uitsluitsel over de producten die de AFM onderzocht heeft. Het rapport geeft alleen een inzicht hoe de AFM deze producten beoordeelt en geeft een opsomming van de vragen die belangrijk zijn om te kunnen beoordelen of een natura-uitvaartverzekering zijn doel bereikt.

GEEN REACTIES