AFM, Adfiz en verzekeraars reageren op Radar

Adviseurs en aanbieders mogen geen kosten rekenen voor een hersteladvies met betrekking tot beleggingsverzekeringen.

Naar aanleiding van een uitzending van TROS Radar heeft de AFM nog eens gesteld dat “tussenpersonen hun klanten kosteloos moeten helpen bij vragen over hun woekerpolis. Daarvoor is”, stelt AFM, “is in het verleden al betaald en soms lopen provisiebetalingen nu ook nog. Ook bij hersteladvies van een tussenpersoon geldt wat ons betreft dat klanten geen rekening krijgen en dus niets hoeven te betalen.”

Adfiz nuanceert

“Wanneer sprake is van een wezenlijke wijziging in de situatie van de klant die aanleiding is tot een ingrijpende aanpassing, dan is er sprake van een nieuw advies”, nunanceert Adfiz. “Dan zal de adviseur wel degelijk kosten in rekening mogen brengen via provisie of fee. Adfiz ziet dit standpunt bevestigd door de uitspraak van de minister tijdens een algemeen overleg over de Best of class-regeling dat vanochtend in de Tweede Kamer plaatsvond. De Minister riep adviseurs op gratis advies te geven maar stelde daarbij wel helder dat ‘wanneer het gaat om een nieuwe situatie die in geen verhouding staat met de oorspronkelijk situatie, voor advies wel kosten kunnen worden berekend’.

Verzekeraars

De uitzending van Radar was vooral gericht tegen verzekeraars. Zij zouden het flankerend beleid zoals geformuleerd door minister De Jager niet in alle gevallen toepassen.

“Helaas is van deze afspraken niets terecht gekomen en lopen klanten nog steeds tegen kosten aan”, aldus Radar die deze stelling liet ondersteunen door een aantal teleurgestelde verzekerden. Met name werden in dit verband AEGON, Delta Lloyd, Reaal en Nationale-Nederlanden genoemd.

De AFM wijst verzekeraars erop dat zij hde minister zwart op wit hebben beloofd zo min mogelijk drempels op de werpen voor hun klanten. Bijvoorbeeld door geen kosten in rekening te brengen voor het oversluiten van een lopende beleggingsverzekering en ook niet voor het hersteladvies dat daarbij hoort. Aanbieders hebben de taak van hersteladvies als verzekerde niet meer bij de bemiddelaar terecht kan die de verzekering indertijd heeft helpen afsluiten.

De AFM kan niet formeel handhaven als partijen zich niet aan de afspraken houden. “Maar wij zullen verzekeraars en tussenpersonen er wel op aanspreken als ze zich niet houden aan de belofte om hun klanten kosteloos te helpen bij hun woekerpolis.”

De reacties van AFM en de verzekeraars en van Adfiz op de uitzending van TROS Radar van 23 april kunt u downloaden.

GEEN REACTIES