Beleggingsverzekeraars mogen zich niet op beroepen op kwijting

Beleggingsverzekerden kunnen procederen tegen het geheel van hun product ook al hebben zij voor kwijting getekend.

Tweede Kamerlid Bruno Braakhuis heeft schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van het bericht dat ASR ‘claims met betrekking tot woekerpolissen’ zou blokkeren. ASR zou verzekerden bij de compensatieregeling een formulier laten ondertekenen waarbij zij afstand doen van alle rechten.

ASR heeft meteen aangegeven geen kwijting meer te vragen aan haar klanten. Als in het verleden wel kwijting is gevraagd en de klant een verklaring heeft ondertekend, zal ASR hier geen beroep op doen.

In de beantwoording wijst De Jager erop dat het flankerend beleid van de zes grote verzekeraars in kaart is gebracht en dat er een ‘best of class’ is opgesteld (zie ook De Jager beschrijft best of class flankerend beleid beleggingspolissen).

https://www.findinet.nl/news/leven/beleggen/de-jager-beschrijft-best-of-class-flankerend-beleid-beleggingspolissen/

De Jager: “Onderdeel van de ‘best of class’ is dat de verzekeraar geen kwijting vraagt van de klant. De zes grote verzekeraars hebben aangegeven dat zij zich hieraan zullen houden. Klanten met een beleggingsverzekering kunnen daardoor nog procederen tegen het geheel van hun product. Zoals hierboven toegelicht heeft ASR al toegezegd zich ook niet te zullen beroepen op in het verleden getekende kwijting.

Of verzekeraars de gemaakte afspraken daadwerkelijk naleven wordt gemonitord. Uw Kamer heeft verzocht voor het zomerreces de eerste resultaten van deze monitoring te mogen ontvangen. In deze monitoring zal worden ingegaan op alle onderdelen van de „best of class?, ook kwijting zal expliciet aan de orde komen. Hoe verzekeraars omgaan met in het verleden verleende kwijting wordt expliciet onderdeel van de monitoring. Wanneer uit de monitoring blijkt dat klanten de gang naar de rechter wordt afgesloten, ben ik uiteraard bereid om het overleg met desbetreffende verzekeraars aan te gaan met het streven hen te bewegen hun beleid te wijzigen.”

GEEN REACTIES