Aegon ziet operationeel resultaat in eerste kwartaal stijgen met 20 procent

Aegon ziet operationeel resultaat in eerste kwartaal stijgen met 20 procent

Het operationele resultaat van Aegon steeg afgelopen kwartaal met 20% tot €431 miljoen, vooral dankzij kostenbesparingen en gunstige aandelenkoersen. Het nettoresultaat bedroeg €386 miljoen. Wel werd het resultaat enigszins gedrukt deels door ongunstige claimontwikkeling in de VS, met name vanwege oversterfte door COVID-19. De Solvency II-ratio, de maatstaf voor de solvabiliteit van het bedrijf, daalde licht van 196% een jaar geleden naar 194% in het afgelopen kwartaal.

Lard Friese, voorzitter Raad van Bestuur: “We hebben de eerste vorderingen gemaakt met het bereiken van onze strategische prioriteiten, en ik vind het bemoedigend om dit terug te zien in onze resultaten. In het eerste kwartaal zagen we een toename van het operationele resultaat door verbeteringen in de Verenigde Staten, Nederland en bij vermogensbeheer. Tot nog toe hebben we de relevante kostenbasis voor de Groep kunnen verlagen met €136 miljoen en we liggen op schema om aan het einde van 2021 de helft te realiseren van onze voorgenomen kostenreductie van €400 miljoen per eind 2023.

Friese is bezig met een transformatie van Aegon, om het bedrijf minder risicovol te maken. Diverse minder winstgevende bedrijfsonderdelen zijn al verkocht, zoals in het afgelopen kwartaal Transamerica Ventures fonds en Stonebridge. Ook is de verkoop van een reeks producten gestopt. Aegon richt zich nu op de drie kernmarkten Nederland, de VS en het Verenigd Koninkrijk, de drie groeimarkten China, Brazilië en Spanje/Portugal en op de grote tak voor vermogensbeheer. De kapitaalratio’s van deze drie belangrijkste bedrijfsonderdelen lagen aan het eind van het kwartaal rond of boven hun respectieve operationele niveaus.

Het bedrijfsresultaat van de vermogensbeheertak is ten opzichte van het eerste kwartaal van 2020 bijna verdubbeld tot €75 miljoen. De stijging was vooral te danken aan de sterke prestaties van Aegons Chinese joint venture voor vermogensbeheer, Aegon Industrial Fund Management Company (AIFMC). Ook het bedrijfsresultaat van Global Platforms is gestegen, vooral door hogere opbrengsten als gevolg van netto inleg en gunstige marktbewegingen.

Het bedrijfsresultaat van Aegon in Nederland steeg dit kwartaal met 19% tot €184 miljoen ten opzichte van Q1 2020. Dit werd gedreven door hogere beleggingsmarges in het levenbedrijf en een betere claimervaring bij het pensioenspaarproduct Workplace Solutions. Ook groeide de Nederlande hypotheekproductie van 2,5 miljard in Q1 2020 naar ruim 3 miljard in het afgelopen kwartaal. De verkoop van nieuwe levensverzekeringsproducten daalde echter van 26 naar 21 miljoen. De geschatte Solvency II-ratio van NL Life daalde fors van 231% in Q1 2020 naar 149% op 31 maart 2021, wat nog wel rond het operationele niveau van 150% ligt. De daling was volgens Aegon het gevolg van de verlaging van de uiteindelijke termijnrente met 15 basispunten en de negatieve invloed van marktbewegingen op de ratio, die werd veroorzaakt door stijgende rentetarieven.

GEEN REACTIES