AEGON verruimt kosteloos dekking ANW-hiaatpensioen

AEGON verruimt kosteloos de dekking in het ANW-hiaatpensioen tot de nieuwe AOW-leeftijd.

Dat biedt werknemers meer zekerheid zonder extra kosten. Werkgevers scheelt het een overlegronde met de OR.

De verhoging van de AOW-leeftijd raakt ook het ANW-hiaatpensioen. Bij overlijden van een werknemer stopt de uitkering nu op het moment dat de partner 65 jaar wordt, terwijl de AOW-uitkering later ingaat (tussen de een maand en twee jaren na de 65ste verjaardag). AEGON breidt de dekking van nog niet-ingegane ANW-hiaatpensioenen nu al uit tot de nieuwe AOW-leeftijd. Dat betekent dat de partner van een werknemer die nu overlijdt een uitkering ontvangt tot de eigen AOW-uitkering begint.  Tot de pensioenregeling is aangepast, uiterlijk in 2014, is de verruimde dekking zonder tariefaanpassing. Bijkomend voordeel is dat de werkgever nu voor deze wijziging geen formeel overlegtraject met deelnemers en de OR hoeft op te starten (wijziging ANW-hiaatregeling), en dat opnieuw zou moeten doen op het moment dat de pensioenregeling wordt aangepast aan pensioenleeftijd 67 jaar.

GEEN REACTIES