AEGON stort compensatie in één keer in beleggingspolissen

De volledige tegemoetkoming voor kosten van beleggingsverzekeringen stort AEGON direct in de polis van de klant.

Marco Keim, directievoorzitter AEGON Nederland: “Ik hoop dat we met deze stappen onze klanten meer rust en zekerheid kunnen geven. Door de volledige tegemoetkoming direct in de polis te storten en de toekomstige kosten verder te beperken, weet de klant waar hij aan toe is. De klant kan nu een betere afweging maken over de toekomstige wensen en verwachtingen van zijn beleggingsverzekering.”

AEGON heeft in 2009 een regeling getroffen met de stichting Verliespolis, stichting Woekerpolis Claim, de vereniging Consument & Geldzaken, Vereniging Eigen Huis en de VEB (Vereniging van Effectenbezitters) om de kosten van beleggingsverzekeringen te beperken. Hierin is afgesproken dat de eventuele tegemoetkoming op de einddatum wordt berekend en dan aan de waarde van de polis wordt toegevoegd. AEGON heeft, mede naar aanleiding van het ‘best of class’ advies van de Minister van Financiën, besloten de volledige tegemoetkoming direct in de polis van de klant te storten.

Daarnaast verlaagt de verzekeraar, vanaf 1 januari 2013, het toekomstige jaarlijkse kostenniveau van beleggingsverzekeringen naar een basiskostenpercentage van maximaal 1,25% van de gemiddelde belegde waarde per jaar. Is de belegde waarde van een beleggingsverzekering meer dan € 50.000, dan geldt een kostenpercentage van 0,5% per jaar voor het bedrag boven

€ 50.000. Heeft de beleggingsverzekering een garantie, dan verhoogt wordt het basiskostenpercentage met maximaal 0,65% verhoogd.

De consumentenorganisaties hebben positief gereageerd op deze maatregelen. In de komende periode worden deze verder in een basisovereenkomst uitgewerkt.

De AEGON-regeling en deze aanvullende maatregelen gelden voor beleggingsverzekeringen die voor 1 januari 2008 gesloten zijn. Klanten worden hierover in 2012 geïnformeerd. AEGON maakt voor de verbeteringen nu nog eens circa 125 miljoen euro vóór belastingen vrij. Omdat de tegemoetkomingen direct in de polissen van de klanten worden gestort, in plaats van op de einddatum, zal een eenmalige last in de winst-en-verliesrekening worden verantwoord van 265 miljoen euro vóór belastingen.

Meer informatie over de AEGON-regeling en het flankerend beleid op: www.aegon.nl/beleggingsverzekeringen

GEEN REACTIES