Aegon rapporteert stijgend netto resultaat

Aegon rapporteert stijgend netto resultaat

Aegon rapporteert over het eerste kwartaal van 2022 een netto resultaat van 412 miljoen euro. Dat is bijna 7% meer dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Het netto resultaat daalde voor de meeste bedrijfsonderdelen, onder andere door een verlies op de rente-afdekking, maar kwam toch positief uit door de verkoop van de Hongaarse tak van het bedrijf. Het operationeel resultaat nam toe met 7% tot 463 miljoen euro. Als oorzaak hiervoor noemt Aegon een verbetering van het aantal claims in de Verenigde Staten, een positieve bijdrage van groei-initiatieven en gestegen fee inkomsten door hogere aandelenmarkten ten opzichte van het eerste kwartaal van vorig jaar. De Solvency II-ratio stijgt van 194% vorig jaar naar 210% nu, zowel door een hoger eigen vermogen als door een lager vereist vermogen.

Netto resultaat Aegon Nederland omlaag

Binnen Aegon Nederland is het netto resultaat gedaald. Het operationele resultaat steeg licht, maar daar staat tegenover dat de fair value items flink in waarde verloren. De gestegen beleggingsopbrengsten konden dit niet compenseren. Het netto resultaat daalde van 228 miljoen euro vorig jaar naar 156 miljoen euro nu.

Voor Aegon Leven is de Solvency II-ratio gestegen naar 186%. Dit is hoger dan de gewenste 150%. Er was sprake van mogelijke schommelingen in de SII-ratio door de winstdeling die toegepast wordt. Een modelwijziging heeft nu gezorgd dat deze volatiliteit sterk verminderd is.

In het eerste kwartaal is er voor een lager bedrag aan hypotheken afgesloten dan een jaar eerder. Over heel 2021 daalde dit bedrag, in Q1 2022 is het echter wel weer hoger dan in het vierde kwartaal van 2021. Het totale afgeloste bedrag is iets lager dan vorig jaar. De totale hypotheken-portefeuille is nu ruim 7% groter dan een jaar eerder.

De onderdelen Schade en Inkomen hebben een positief operationeel resultaat opgeleverd, dat met 24 miljoen euro zo’n 60% hoger is dan een jaar geleden. De schaderatio was in het eerste kwartaal van 2022 lager dan een jaar eerder terwijl de kosten- en provisieratios nauwelijks veranderden. De combined ratio daalde dan ook van 98% naar 90%. Door toegenomen eigen vermogen en een lager kapitaalvereiste steeg de Solvency II-ratio van 191% naar 229%.

Vertrouwen in de toekomst

Lard Friese, voorzitter van de Raad van Bestuur van Aegon, is optimistisch over de toekomst: “Hoewel de internationale economische en geopolitieke onzekerheid aanhoudt, zien we de invloed van COVID-19 wegebben en verkrapt een aantal centrale banken hun monetaire beleid om hun economieën te beschermen en de oplopende inflatie te beheersen. Vooruitkijkend heb ik er vertrouwen in dat we op schema blijven om onze strategische en financiële doelstellingen te realiseren door de vooruitgang die we boeken met de uitvoering van onze strategie, door de invoering van het operationele verbeterplan en door de stappen die we zetten om onze balans te versterken.”

Bron: Aegon

GEEN REACTIES