Zorgverzekeraars samen aan de slag tegen fraude

Zorgverzekeraars gaan fraude gezamenlijk aanpakken
© Px

Zorgverzekeraars gaan vanaf 1 januari hun samenwerking in onderzoek naar fraude in de zorg intensiveren. Dan start een pilot met een onderzoeksteam dat namens en voor alle zorgverzekeraars onderzoek doet.

Begin 2015 spraken alle zorgverzekeraars de wens uit intensiever te gaan samenwerken. Dat gaat nu gebeuren. Marleen Relouw, beleidsadviseur Verzekeringen & Uitvoering bij Zorgverzekeraars Nederland, gaf in een korte pitch informatie over de nieuwe fraudeonderzoeksunit tijdens het congres Rechtmatige Zorg op 29 november. “Door een onderzoek gezamenlijk uit te voeren, wordt de doorlooptijd van het onderzoek verkort, is het makkelijker eensluidende conclusies te trekken en kunnen we samenwerking met ketenpartners verder stroomlijnen.”

Natuurlijk blijven de zorgverzekeraars ook individueel fraudezaken afhandelen. Relouw: “Dan gaat het om fraude die alleen die ene zorgverzekeraar raakt. Bijvoorbeeld een verzekerde die nota’s heeft vervalst.” Maar stel dat er sprake is van fraude door een zorgaanbieder waar meerdere verzekeraars door worden geraakt, dan komt de gezamenlijke onderzoeksunit, onder bepaalde voorwaarden, in beeld.

Slechts eenmaal bezoek aan zorgaanbieder

Relouw ziet niet alleen voordelen voor zorgverzekeraars. “De samenwerking van zorgverzekeraars richt zich op signalen met een vermoeden van opzet. Daarom zullen de meeste zorgaanbieders niets merken van de fraudeonderzoeksunit. Die komt niet in beeld als er niets aan de hand is of als er sprake is van fouten. En mocht er reden zijn voor fraudeonderzoek, dan krijgt de zorgaanbieder straks alleen de onderzoeksunit op bezoek en niet alle verzekeraars die geraakt zijn.” Als de pilot succesvol is, wordt bekeken of de fraudeonderzoeksunit structureel vorm kan krijgen.

(Zorgverzekeraars Nederland)

GEEN REACTIES