Adviseurs verdiepen zich te weinig in hun beleggingsklanten

Adviseurs en vermogensbeheerders controleren bij slechts vier op de tien beleggers of er veranderingen zijn in de persoonlijke situatie van de klant.

De meeste beleggers vinden het belangrijk dat hun adviseur of beheerder goed op de hoogte is van hun persoonlijke situatie. Toch controleren adviseurs en vermogensbeheerders bij slechts vier op de tien beleggers of er veranderingen zijn in de persoonlijke situatie van de klant. Ook de risicobereidheid en de financiële positie en de haalbaarheid van de doelstelling wordt in veel gevallen niet gecontroleerd.

Dat blijkt uit de Consumentenmonitor Beleggers voorjaar 2013, een onderzoek van de AFM onder 465 beleggers.

Van degenen die via een beleggingsadviseur of vermogensbeheerder beleggen, checkt een minderheid zijn beleggingsdoel samen met de adviseur of vermogensbeheerder. De meerderheid (57%) is daarbij dus op zichzelf aangewezen. Bij beleggers is vooral de aanvulling van het pensioen een populair doel (33%). Onder beleggers met een laag inkomen is dat zelfs 71%. Het aflossen van de hypotheek wordt veel minder vaak (13%) genoemd.

De AFM: “Vermogensopbouw maakt een belangrijk onderdeel uit van de financiële huishouding van veel consumenten. Zij bouwen onder meer zelf vermogen op voor hun pensioen of hypotheek. Vooral tijdens de doorlopende advisering en het beheer is het nodig om de haalbaarheid van de doelstelling te monitoren. Het controleren van het beleggingsdoel geeft beleggers en adviseurs de kans om op tijd hun strategie van vermogensopbouw bij te sturen.

Dat is vooral belangrijk als blijkt dat de belegging minder gaat opleveren dan verwacht. Ook is het in deze fase nodig wijzigingen in risicobereidheid, financiële positie en doelstellingen bij te houden.
Het monitoren van de kans op het behalen van het gewenste vermogen hoort daarom een belangrijk onderdeel van de dienstverlening te zijn. Dit voorkomt teleurstellingen bij beleggers.

De AFM roept alle adviseurs en beheerders op om goed op de hoogte te blijven van de persoonlijke situatie van klanten.”

De AFM merkt op dat ook beleggers zelf daar een verantwoordelijkheid in hebben. De toezichthouder geeft de beleggers een aantal tips:

  • Neem jaarlijks samen met je vermogensbeheerder of adviseur je persoonlijke situatie door. Bespreek daarbij veranderingen in je risicobereidheid, je financiële positie en de haalbaarheid van je doelstelling.
  • Geef tussentijdse wijzigingen direct door aan je vermogensbeheerder of adviseur.
  • Als je risicobereidheid of financiële positie veranderen, bespreek dan met je vermogensbeheerder of adviseur of je jouw gewenste doel nog kan behalen.
  • Bespreek met je vermogensbeheerder of adviseur of er bijgestuurd moet worden en wat dat voor jou betekent.

GEEN REACTIES