Adfiz: De Boer zoekt ruzie

De Boer heeft een nogal eigenzinnige kijk op het

klantbelang. Daarmee zoekt hij ruzie met de klant, en dus met diens belangenbehartiger, de onafhankelijk financieel adviseur, vindt Adfiz.

De intermediairorganisatie reageert op de presentatie van Leo de Boer op het Hypothekenevent. Hij vertelde daar "niets nieuws", aldus Adfiz. "Over de onderwerpen die De Boer aansnijdt heeft ook Adfiz een mening, en ook die is geen nieuws meer, want inmiddels breed uitgedragen bij onder meer het ministerie van Financiën."

Waar windt Afdiz zich dan over op? Over het feit dat de toezichtseuro maar één keer uitgegeven kan worden.

"De Boer wil die besteden aan harde transparantie in een goed functionerende schademarkt, maar het klantbelang vraagt veeleer om transparantie van complexe financiële producten. Het feit dat verschillen in de hoogte van productmarges leiden tot verkoopgedreven gedrag bij aanbieders biedt daartoe voldoende reden. Maar als je ook kijkt naar de discussie over de hoogte van de rentemarge bij hypotheken of de ontstaansgeschiedenis van het beleggingsverzekeringsdossier, is transparantie alleen niet eens voldoende en is het klantbelang ook gediend met een vorm van wettelijk toezicht op producten en de kosten die daaraan toegerekend worden."

Ook merkt Adfiz op "dat De Boer weinig belang hecht aan de toegankelijkheid en betaalbaarheid van onafhankelijk advies, getuige het gemak waarmee zowel de efficiencyvergoeding als de gespreide betaling worden afgewezen."

En de execution only-visie van het Verbond valt in het verkeerde keelgat: "De weerstand van De Boer tegen een forse inperking van execution only past in datzelfde beeld dat verzekeraars aan de toegang tot financieel advies geen bijdrage willen leveren. Volgens De Boer betekent rolontvlechting dat er een speelveld van adviseurs en daarnaast een speelveld van financiële producten is."

Klantbelang kwijtgeraakt

"Het is Adfiz al met al een groot raadsel waar het Verbond het klantbelang in haar overwegingen is kwijtgeraakt. Adfiz begrijpt de keuzes van het Verbond vanuit het producentbelang prima, maar meende uit het al ruim een jaar gepropageerde ‘klant centraal mantra’ op te mogen maken dat het producentbelang niet langer het primaat had. Helaas kan Adfiz thans niet anders concluderen dan dat het Verbond vindt dat de hele wereld het klantbelang moet dienen, maar dat ze de klant een slechte dienst bewijzen door zichzelf te ontzien."

GEEN REACTIES