Adfiz biedt tips aan klanten en tools voor haar leden

Voor haar leden heeft Adfiz tools en tips opgesteld waarmee zij de communicatie over hun dienstverlening en de betaling zo duidelijk mogelijk kunnen uitvoeren.

De financieel adviseur moet aan de klant duidelijk maken dat de klant via de provisie reeds betaald heeft voor het advies en werkzaamheden voor de aanschaf van het product. Verder heeft de klant via de provisie ook betaald voor de wettelijke zorgplicht. Wettelijke zorgplicht omvat het verstrekken van informatie over het gesloten product. Adfiz heeft voor de consument op een rij gezet welke diensten onder de wettelijke zorgplicht vallen. Hartman maakte ook duidelijk dat de klant niet heeft betaald voor het advies over mogelijke productaanpassingen. Voor 1 januari leidde een productaanpassing tot een provisiebetaling. Na 1 januari moet de klant hierover afspraken maken met de adviseur. De klant gaat zijn adviseur in deze gevallen rechtstreeks betalen, zowel bij de onafhankelijk adviseur als bij de adviseur in dienst van de bank of verzekeraar.

Tips voor de consument

Adfiz wil de consument helpen om zelf de juiste keuze te maken en heldere afspraken met zijn adviseur te maken. Dan weet hij waar hij recht op heeft. Op de site van Adfiz staan tips die de consument helpen de juiste afweging te maken of een serviceabonnement of andere aanvullende dienstverlening voor hem toegevoegde waarde levert.

Als een consument geen gebruik wil maken van de aanvullende dienstverlening van een financieel adviseur houdt hij recht op de dienstverlening waarvoor hij via provisie reeds betaald heeft. Adfiz heeft voor deze klanten een modelbrief die zij aan hun adviseur kunnen sturen. In deze brief wordt expliciet benoemd op welke dienstverlening de klant zonder aanvullende betaling recht houdt. Bovendien kan de klant met deze brief zijn adviseur vragen te bevestigen welke afspraken er gemaakt zijn. Zie deze modelbrief bij het artikel Radar: adviseurs laten klant via abonnement dubbel betalen.

Tools voor adviseur

Voor haar leden heeft de branchevereniging diverse hulpmiddelen op haar site geplaatst. De informatie helpt de onafhankelijk adviseur om duidelijk aan zijn klanten uit te leggen op welke dienstverlening zij recht hebben omdat ze reeds provisie betaald hebben. Daarnaast biedt Adfiz diverse handvatten om ook de aanvullende dienstverlening goed en duidelijk inhoud te geven en hierover heldere afspraken te maken met zijn klanten. Adfiz-leden hebben de beschikking over voorbeeldbrieven voor hun klanten, de do’s en don’ts voor communicatie over de dienstverlening, model-serviceabonnementen en een model-bevestiging aan klanten die geen gebruik wensen te maken van het aanbod.

GEEN REACTIES