Actuarieel Genootschap presenteert Prognosetafel 2012-2062

De nieuwe prognose bevestigt opnieuw dat vrouwen en mannen langer leven en dat de levensverwachting van mannen verder toegroeit naar de levensverwachting van vrouwen.

Zo ziet het AG de levensverwachting van mannen en vrouwen bij geboorte in 2012 toenemen naar 79,5 jaar respectievelijk 83,1 jaar. Ook de levensverwachting in 2012 van 65-jarige mannen en vrouwen neemt toe naar 18,1 jaar respectievelijk 21,1 jaar. Opgemerkt wordt dat niet zozeer de bovengrens van de uiteindelijk te bereiken leeftijd toeneemt maar dat het aantal mensen dat een hoge leeftijd bereikt, stijgt. Kort gezegd: meer mensen worden ouder.

Deze ontwikkeling is van invloed op een aantal actuele maatschappelijke en politieke vraagstukken. Het betekent dat langer pensioen dient te worden uitgekeerd dan eerder is aangenomen en dat de AOW leeftijd wellicht verder moet worden verhoogd. Ook is de levensverwachting mede bepalend voor de hoogte van de dekkingsgraad. Indien de marktwaarde van de verplichtingen stijgt met 1%, daalt de dekkingsgraad met circa 1%. Een lagere dekkingsgraad kan een lagere indexering of een grotere korting op pensioenen tot gevolg hebben.

GEEN REACTIES