Actualiteiten PE-periode 2014-2015

Het CDFD heeft de lijst gepubliceerd van actualiteiten die in de PE-periode 1 januari 2014-1 juli 2015 moeten worden meegenomen

De commissie Eind- en toetstermen publiceert ongeveer elk half jaar de actualiteiten op de website van het CDFD. Daarmee wil zij de markt in een vroegtijdig stadium de mogelijkheid geven input te leveren en levert de definitieve publicatie van de PE-toetstermen minder verrassingen op. Iedereen die hier aanvullingen of opmerkingen over heeft kan reageren via een e-mail naar info@cdfd.nl. Schriftelijke reacties kunnen gestuurd worden naar postbus 556, 2511 CN Den Haag.

De gepubliceerde actualiteiten geven een goede indicatie van de PE-onderwerpen die in de volgende PE-periode aan bod komen.

De definitieve publicatie kan eind 2013 afwijken van de actualiteiten zoals ze nu gepubliceerd zijn.

Zoals bekend wordt het vakbekwaamheidsbouwwerk per 1 januari 2014 gewijzigd. Datzelfde geldt voor Permanente Educatie. Voor de adviseurs die al over Wft- of gelijkgestelde diploma’s beschikken zal een inhaalprogramma worden opgesteld. De PE-examens zullen in die periode gecombineerd worden met de inhaalexamens..

GEEN REACTIES