Achmea moet negatieve rente op hypothecaire geldlening vergoeden

Voorzitter Commissie van Beroep Kifid stapt op

Achmea moet, als rechtsopvolger van Staalbankiers, aan consumenten de negatieve rente op een hypothecaire geldlening vergoeden. Dit heeft de Geschillencommissie van Kifid uitgesproken n.a.v. een klacht over een ‘roll-over’ kredietovereenkomst.

Het leenbedrag is opgenomen in Zwitserse franken. De hypotheekovereenkomst bepaalt dat consumenten een rentetarief gelijk aan het CHF LIBOR tarief, vermeerderd met een opslag van 0,7%, moeten betalen. De rente kent geen ondergrens en de overeenkomst voorziet niet in een scenario met negatieve rente. Het CHF LIBOR tarief is zo sterk gedaald dat, zelfs vermeerderd met de 0,7%-opslag, uiteindelijk een negatief renteniveau is ontstaan. Op dat moment heeft Staalbankiers eenzijdig besloten dat het rentetarief op de geldlening 0,0% bedraagt. De lener zich hiertegen verzet.

In de klachtprocedure bij Kifid heeft de bank onvoldoende aangetoond dat het vergoeden van negatieve rente in strijd is met de bepalingen van de overeenkomst. Naar haar aard is de overeenkomst speculatief voor beide partijen, zowel voor het valutarisico als voor het renterisico. De bepalingen van de overeenkomst bieden geen basis en de aard van de overeenkomst verzet zich ertegen dat de bank dit risico eenzijdig beperkt door het rentetarief op 0,0% te bepalen.

(Bron: Kifid)

GEEN REACTIES