Accountants presenteren Concept “Handreiking 1118”

Informatievoorziening aan Aandeelhouders 
Vandaag (11 november 2022) publiceert de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) het concept van Handreiking 1118 “Het optreden van de externe accountant in de algemene vergadering van aandeelhouders” voor consultatie.

Meer Transparantie
De belangrijkste wijziging in de handreiking is dat de NBA accountants vraagt om, na afstemming met de voorzitter van de aandeelhoudersvergadering (AV), meer transparantie te geven over de bevindingen van de accountant tijdens zijn controle.

De handreiking stuurt er op aan dat de accountant er bij het bestuur van de gecontroleerde organisatie op aandringt om informatie die voor de AV relevant is te kunnen delen.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen de communicatie over de controle, de jaarrekening en andere informatie in het jaarverslag, zoals bijvoorbeeld ESG-informatie. Bij elk onderdeel geeft de handreiking concrete voorbeelden waarover de accountant kan rapporteren in de presentatie aan de aandeelhouders. Denk aan het identificeren van klimaatrisico’s, indruk van de cultuur of de inzet van fraudespecialisten.

Controleplan vooraf besproken
Nieuw in deze handreiking is de ‘opdracht voor de accountant’. Die is toegevoegd om te zorgen dat het controleplan voor de jaarrekening vooraf in de AV besproken wordt. Dat geldt ook voor andere opdrachten, zoals bijvoorbeeld een ESG-rapportage. De accountant heeft ook de mogelijkheid om vragen over de bevindingen uit de controle te beantwoorden, al blijft natuurlijk de onderneming zelf hiervoor verantwoordelijk.

Delen van de bevindingen
Net als bij kernpunten van de controle gaat de NBA er wel vanuit dat de accountant zaken die gedeeld worden met de AV eerst heeft gedeeld met het Management en de Raad van Commissarissen. Ook adviseert de NBA dat de accountant die informatie afstemt met deze partijen, omdat de verplichting om informatie te delen met de algemene vergadering rust op het bestuur en de raad van commissarissen en niet op de accountant.

De consultatie van het concept duurt tot en met 23 december 2022.

GEEN REACTIES