ABP door het stof, vergoedt schade gedupeerde pensioendeelnemers

ABP door het stof, vergoedt schade gedupeerde pensioendeelnemers

ABP gaat wettelijke rente en mogelijk ook compensatie uitkeren aan een groep deelnemers met een arbeidsongeschiktheidspensioen. Met deze toezegging voorkomt ABP een gerechtelijke procedure die MAX-Ombudsman Rogier de Haan namens deze deelnemers had aangekondigd.

De volgens omroep MAX 8.000 gedupeerden zijn ABP-deelnemers die sinds 2007 arbeidsongeschikt zijn geraakt. Vanaf dat moment hadden zij, zonder het te weten, recht op een zogenaamd arbeidsongeschiktheidspensioen; dat is een aanvulling van het ABP op hun UWV-uitkering. Maar het ABP informeerde hen hierover pas in 2019, en keerde het achterstallige pensioen toen in één keer uit. Het totaal van de nabetalingen bedroeg volgens MAX 100 miljoen euro.

Teruggevorderd

De plotselinge nabetaling zorgde bij veel deelnemers voor een fors hoger inkomen. Velen van hen leefden voor die tijd rond het bestaansminimum; zij waren afhankelijk van aanvullende uitkeringen. Door de nabetaling werden toeslagen en aanvullingen van het UWV teruggevorderd en werden er extra belastingaanslagen geheven. Onderaan de streep bleef er vaak weinig over.

Informatieplicht geschonden

Een aantal gedupeerden meldde zich bij MAX Ombudsman Rogier de Haan. Hij houdt het ABP aansprakelijk voor de ontstane situatie. Door de deelnemers jaren te laat te op de hoogte te stellen van hun recht op arbeidsongeschiktheidspensioen, heeft ABP zijn wettelijke informatieplicht geschonden. Vorige maand diende De Haan een schadeclaim in bij ABP. Het pensioenfonds heeft nu alsnog de toezegging gedaan de schade én de wettelijke rente van de groep gedupeerden te vergoeden.

ABP-voorzitter Harmen van Wijnen heeft het besluit van het ABP afgelopen vrijdag toegelicht in het tv-programma Meldpunt van Omroep Max. Hiermee wordt een hoop “juridisch getouwtrek voor onze deelnemers voorkomen”, aldus Van Wijnen in de uitzending. Ombudsman De Haan verwacht dat de totale vergoedingen zullen oplopen tot rond de 20 miljoen euro.

ABP neemt zelf contact op met de gedupeerde deelnemers. Het onderzoek naar wie precies in aanmerking komt voor de compensatie loopt nog. De vergoeding van wettelijke rente zal in het derde kwartaal worden overgemaakt. Mensen die ook recht hebben op een schadevergoeding, krijgen deze in het vierde kwartaal van dit jaar op hun rekening gestort.

Bron: ABP, Omroep MAX

GEEN REACTIES