Aardbeving bij Limburgse plaats Klimmen

In Limburg heeft op 1 maart 2023 omstreeks 18.00 uur een aardbeving plaatsgevonden. Die had volgens metingen van het KNMI een kracht van 2,2 en was op een diepte van 1 kilometer.

Voor vergoeding van schade die het gevolg is van aardbevingen, is nog altijd geen andere oplossing bedacht dan een vergoeding op basis van de WTS. De RVO is de uitvoerende instantie als de WTS wordt ingeroepen. Gelet op de ervaringen die zijn opgedaan bij de vergoedingen rond de overstromingen van 2021, vrezen wij het ergste als er weer eens forse schade ontstaat door een aardbeving.

De RVO heeft aantoonbaar totaal gefaald bij de uitvoering van de Tegemoetkomingen die door het Kabinet zijn toegezegd in het kader van de verplichte sluiting van de Horeca n.a.v. Corona.

SLUTING RVO
Er is weinig hoop dat RVO (Rijksdienst Voor (of beter : TEGEN)  Ondernemers ooit in staat zal zij om vergoedingen op de beoogde wijze af te handelen. Daarom zou het kabinet er verstandig aan doen om deze instantie per direct op te heffen. De afhandeling van schades en tegemoetkomingen kan men beter over laten aan verzekeraars. Die beschikken over een geolied systeem voor de verwerking van schades en zij beschikken over de vaardigheden die nodig zijn voor schadebeoordelingen en vergoedingen.

 

 

GEEN REACTIES