Aantal NHG-verliesdeclaraties stijgt met 70%

In het eerste kwartaal 2013 zijn 1.313 verliesdeclaraties ontvangen als gevolg van een noodzakelijke verkoop. In het eerste kwartaal van 2012 waren dat er 765.

De Nederlandse Hyptheek Garantie verklaart deze forse toename grotendeels door de eindejaarsrally op de koopwoningmarkt. Ongeveer de helft van de declaraties betreft immers verkopen die hebben plaatsgevonden in december 2012. 

Desondanks ligt het aantal verliesdeclaraties in 2013 op een structureel hoger niveau dan in 2012. Dit laat zich verklaren door de verdere daling van de woningprijzen, waardoor meer woningen “onder water” zijn komen te staan. Hierdoor is de kans op een verlies na een noodzakelijke verkoop groter dan voorheen. Daarnaast is sprake van een volume-effect, omdat de afgelopen jaren meer garanties zijn verstrekt dan in de jaren daarvoor. 

In het eerste kwartaal van 2013 was sprake van 23.100 nieuwe garanties in verband met de aankoop van een woning. In het eerste kwartaal van 2012 waren dat er 20.300.

Meer dan de helft van de nieuwe garanties heeft betrekking op aankopen van woningen in december 2012. De toename wordt dan ook volledig verklaard door de eindejaarsrally op de koopwoningmarkt. Het aantal nieuwe garanties dat betrekking heeft op aankopen in 2013 ligt conform de verwachtingen op een lager niveau dan in 2012.

Daling woningverbetering zet door

Het aantal nieuwe garanties in verband met woningverbetering, waaronder het herstel van achterstallig onderhoud en het treffen van energiebesparende voorzieningen, is in het eerste kwartaal van 2013 (4.900) ten opzichte van het eerste kwartaal van 2012 (6.600) verder gedaald. Vanaf medio 2011 is al sprake van een sterk dalende trend. Deze vloeit voort uit het feit dat woningverbetering sindsdien niet meer volledig, maar slechts tot maximaal de hieruit voortvloeiende waardevermeerdering, mag worden meegefinancierd. Vanwege de hierdoor noodzakelijke inbreng van eigen geld zien eigenaren-bewoners in toenemende mate af van de financiering van investeringen in woningverbetering.

GEEN REACTIES