Aantal hypotheken daalde in november met 17,7 procent

Het aantal hypotheken in november 2011 nam met 17,7% af ten opzichte van november 2010 (van 21.751 naar 17.892) en met 0,2% t.o.v. oktober 2011.

In november 2011 registreerde het Kadaster 9.494 verkochte woningen. Dit is een daling van 5,8% ten opzichte van november 2010 (10.079). Vergeleken met oktober 2011 is er sprake van een lichte stijging van 0,4%. Het Kadaster registreerde toen 9.453 verkochte woningen.

Woningtypen

Van de verschillende woningtypen doet de grootste daling zich voor bij de hoekwoningen met 9,3% in vergelijking tot november 2010. Vrijstaande woningen laten als enige een stijging zien van 8,1%.

Provincies

De provincie Flevoland laat als enige een – lichte – stijging zien in het aantal geregistreerde verkochte woningen ten opzichte van november 2010 (0,9%). De grootste daling doet zich voor in de provincie Friesland (-23,2%). In de provincie Utrecht is het aantal ongewijzigd.

Executieveilingen

In november 2011 vonden 281 executieveilingen plaats. In november 2010 waren dat er 232.

GEEN REACTIES