Aansprakelijkheid voor minderjarigen verruimt AVP-dekking

De Eerste Kamer buigt zich over het wetsvoorstel verruiming aansprakelijkheid ouders voor minderjarigen.

Dit wetsvoorstel is medio 2012 door de Tweede Kamer aangenomen. Bij enkele senatoren zijn vragen gerezen over de mogelijke verzekeringstechnische gevolgen van dit wetsvoorstel. Het Verbond heeft hierover onlangs gesproken met Eerste Kamerleden Marijke Scholten (D66) en Jeanette Beuving (PvdA)

Het Verbond heeft in het gesprek aangegeven dat zij het standpunt van de initiatiefnemer deelt. Namelijk dat de minderjarige veroorzaker dan wel diens ouders dienen op te draaien voor opzettelijk veroorzaakte schade. Deze zou niet voor rekening van het slachtoffer mogen komen.

Opnieuw is echter benadrukt dat de mogelijkheid bestaat dat door verruiming van de risicoaansprakelijkheid van de ouders tot 18 jaar deze schade onder de dekking van de AVP-verzekering valt. De preventieve gedragscorrigerende werking van het voorstel wordt hiermee teniet gedaan.

Er zal nog een brief van het Verbond aan de Eerste Kamer worden gestuurd, waarin het standpunt van verzekeraars wordt verwoord.

GEEN REACTIES