37 pensioenfondsen verwachten volgend jaar te moeten korten

De korting zou 1,3 miljoen actieve deelnemers, 0,7 miljoen gepensioneerden en 1,1 miljoen slapers raken. De gewogen gemiddelde korting bedraagt 1,7%.

Dit meldt DNB in haar bericht over de beoordeling van de herstelplannen van de pensioenfondsen. De resultaten van de beoordeling zijn bijna volledig in lijn met eerder bekendgemaakte cijfers. In totaal hebben 66 pensioenfondsen een korting op de pensioenen doorgevoerd per 1 april 2013. Dit zijn er twee minder dan de 68 pensioenfondsen die oorspronkelijk een korting rapporteerden. Deze twee pensioenfondsen hoeven door bijstorting van de werkgever geen korting door te voeren.

De kortingen raken in totaal circa 2 miljoen actieve deelnemers, 1,1 miljoen gepensioneerden en 2,5 miljoen slapers. De totale pensioenverplichtingen van de 66 fondsen bedragen ongeveer 410 miljard euro. De gewogen gemiddelde korting die fondsen hebben opgenomen in hun rapportage bedraagt 1,9%. 18 fondsen hebben van de mogelijkheid gebruik gemaakt de korting te maximeren op 7% en er is 1 fonds dat meer kort dan 7%.

Volgend jaar moeten alle fondsen uit herstel zijn.

37 pensioenfondsen verwachten volgend jaar een korting nodig te hebben om uit herstel te komen. Deze korting zou 1,3 miljoen actieve deelnemers, 0,7 miljoen gepensioneerden en 1,1 miljoen slapers raken. De gewogen gemiddelde korting voor deze fondsen bedraagt 1,7%.

Deze voor te nemen kortingen zijn nog niet definitief omdat ze afhankelijk zijn van de stand van de dekkingsgraad van pensioenfondsen op 31 december 2013. Pensioenfondsen kunnen ook de per 1 april 2014 door te voeren korting maximeren op 7% indien zij voldoen aan de voorwaarden uit het septemberpakket.

GEEN REACTIES