“300.000 erfpachtwoningen onverkoopbaar”

Driekwart van de 400.000 particuliere erfpachtcontracten voldoet niet aan de bancaire richtlijn particuliere erfpacht.

Daarmee lopen deze eigenaar-bewoners het risico op onredelijke verhogingen van de erfpacht. Ook kunnen ze in veel gevallen hun huis niet meer verkopen, omdat de bank geen hypotheek wil verstrekken op deze code-rood-contracten. SP-Tweede Kamerlid Paulus Jansen hijst deze alarmvlag en stelt daarover schriftelijke vragen. “In 2011 probeerde ik minister Donner al te bewegen om actie te ondernemen. Die zag dat niet zitten. Zouden de ministers Blok en Opstelten wel in actie willen komen?”

Jansen test dat met zijn Kamervragen. “Klopt het”, vraagt hij onder meer, “dat slechts een kwart van de particuliere erfpachtcontracten voldoet aan de bancaire richtlijn en dat een kwart van de erfverpachters aangemerkt moet worden als ‘moedwillige

weigeraar’?

Zo ja, bent u er inmiddels ook van overtuigd dat het wenselijk is om:

– de bancaire richtlijn algemeen verbindend te verklaren voor nieuwe erfpachtcontracten

– een wettelijke regeling vast te stellen waardoor wurgcontracten verplicht moeten worden omgezet naar een erfpachtcontract dat voldoet aan de bancaire richtlijn?”

Ook wil Jansen weten bij hoeveel woningen waarop particuliere erfpacht van toepassing is, door banken geen hypotheek verstrekt werd op grond van een oranje of rode toets.
“Indien het antwoord is ‘dat weten wij niet’:

– onderschrijft u dat deze informatie voor regering en Kamer cruciaal is om een oordeel te vormen over de noodzaak voor een betere consumentenbescherming tegen onredelijke erfpachtbepalingen?

– Op welke termijn denkt u wel deze informatie aan de Kamer te kunnen verstrekken?”

Jansen refereert onder meer aan een artikel in het opinieblad van VBO Makelaar ‘Vastgoed Adviseur’ onder de titel Particuliere erfpacht: drama duurt voort.

“Drie jaar geleden werden tienduizenden woningen met particuliere erfpacht in één klap onverkoopbaar. Omdat erfpacht niet is gereguleerd, kunnen grondeigenaren contracten naar eigen inzicht wijzigen. De canons vlogen dan ook omhoog. De banken reageerden door hypotheken systematisch te weigeren. De geldkraan staat inmiddels weer open, maar dan wel in de druppelstand.Een structurele oplossing lijkt nog ver weg.”

Lees het artikel (pag. 12 en verder) op de website van VBO Makelaar

GEEN REACTIES