20% van premie gaat op aan kosten bij pensioenfondsen

LCP verwijst het verhaal dat pensioenfondsen veel minder kosten maken dan verzekeraars naar het rijk der fabelen.

Het rapport "Werk in uitvoering bij pensioenfondsen 2012" van actuarieel bureau Lane, Clark & Peacock (LPC) laat zien dat de totale kosten van de 219 onderzochte pensioenfondsen gelijk zijn aan 20% van de totaal verschuldigde jaarlijkse werkgevers- en werknemersbijdragen. Dit komt neer op € 5 à € 6 miljard per jaar.

Vermindering van deze kosten met 1 basispunt leidt tot een kostenbesparing van € 90 miljoen per jaar. Een daling van de vermogensbeheerkosten met 25 basispunten kan, in 40 jaar tijd, leiden tot een verhoging van de pensioenen met 10%.

Jeroen Koopmans, partner bij LCP Netherlands en auteur van het verslag, zei: "Ons onderzoek toont duidelijk aan dat er nog wel een efficiencyslag gemaakt kan worden."

"Natuurlijk dient bedacht te worden dat de omvang van de gemaakte kosten niet doorslaggevend is voor een oordeel hierover. Uiteindelijk gaat het om de balans tussen kosten en de daarvoor geleverde prestaties in termen van beleggingsrendementen, goede en begrijpelijke pensioeninformatie en kwaliteit van administratieve dienstverlening. Niettemin is er een duidelijk verband tussen kosten en de pensioenresultaten. Besturen van pensioenfondsen dienen zich kritischer op te stellen ten opzichte van hun vermogensbeheerders en de door hen in rekening gebrachte kosten."

Naast de vermogensbeheerkosten belicht het onderzoek vier kostensoorten die op pensioenfondsen drukken. Deze uitvoeringskosten zijn gelijk aan € 134 per deelnemer per jaar. Administratiekosten vormen de grootste post, gevolgd door controle- en advieskosten.

Het rapport van LCP Netherlands volgt op de aanbevelingen die de Pensioenfederatie in november 2011 publiceerde. Hierin werd gemeld dat besturen van pensioenfondsen een helder beeld moeten hebben van de uitvoerings- en vermogensbeheerkosten. Deze moeten ook inzichtelijk worden gemaakt voor de deelnemers.

Evert van Ling, partner bij LCP merkt op: "Ondanks de recente oproep door de Pensioenfederatie voor meer transparantie, zien we nog belangrijke verschillen in de manier waarop pensioenfondsen hun kosten rapporteren. Dit belemmert de mogelijkheid om de kostenefficiency van pensioenfondsen onderling te vergelijken."

"We constateren grote verschillen in de uitvoeringskosten per deelnemer. De hoogste kosten vinden we bij de kleinere pensioenfondsen. Voor deze fondsen vormt kostenbeheersing een grote uitdaging."

GEEN REACTIES