Uitdager zoekt verzekeraars

Rekencentrum OpenC is op zoek naar verzekeraars die één of meer winkeldochters in de boeken hebben. En dan bedoelen zij portefeuilles die geen toegevoegde waarde hebben voor het bedrijfsresultaat.

Daarvoor kunnen vele oorzaken zijn zoals:

• bovenmatig administratieve beheerskosten
• ICT-kosten
• problemen met tariefstructuren
• het combineren van financiële afrekeningen op basis van zowel boekjaar als op basis van
jaar van tekening (herverzekeraars)
• schadeverloop
• omvang beloning van adviseurs
• kleine premiebedragen
• kosten incasso

Op hun website informeert OpenC.nl uitvoerig waar zij voor staan en wat zij kan betekenen voor de verzekeringsmarkt.
Met haar Open Insurance Center heeft OpenC ruimschoots ervaring opgedaan bij
het samenwerken met volmachtbedrijven & onafhankelijk intermediairs.
Deze bedrijven bemiddelen op diverse wijze inclusief co-assurantie, eigen labels
en de internationale verzekeringsmarkt van Lloyd’s.

Het Open Insurance Center was daarbij direct betrokken bij het inrichten van het systeem waarbij processen als de verwerking van offertes, polisopmaak, registratie, facturering en incasso, maar ook prolongatie en schadeverwerking volledig geïntegreerd zijn met de financiële administratie.

Wat zou je je als CEO nog meer kunnen wensen?

DE UITDAGING
Momenteel is OpenC actief op zoek naar een partij die bereid is om het Open Insurance Center te gebruiken om een dergelijke portefeuille te beheren.
De portefeuille blijft gewoon in eigendom, maar alle beheersactiviteiten worden voortaan uitgevoerd door gebruik te maken van OpenConnect, het ICT-platform van het OpenC.

U kunt daarvoor zelf de verantwoordelijkheid blijven dragen, maar u kunt dit ook overdragen aan een door u aangestelde gemachtigde.
Zij zien het als hun taak om binnen afzienbare tijd vast te stellen welke maatregelen de verzekeraar zou kunnen nemen om de portefeuille snel winstgevend te laten zijn.

Immers, een winstgevende portefeuille is meer waarde dan een verlieslatende.
Vervolgens kunt u besluiten de portefeuille te behouden. Maar u kunt ook besluiten om de portefeuillerechten te verkopen aan derden. Het verwisselen van de verzekeraar per prolongatiedatum is voor ons geen enkel probleem.
Desgewenst kan het administratieve beheer blijvend worden uitbesteed aan het
Open Insurance Center.

Openc is Partner van Findinet.
Meer informatie over OpenC treft u aan op de website

GEEN REACTIES