Ron Verhulsdonck over milieu en verzekering

Waar denk je het eerste aan bij de combinatie “milieu en verzekering”? Aan het klimaat, de aansprakelijkheidsfactor of duurzaam ondernemen, of aan alle drie?

De een denkt aan de gevolgen die we nu al ondervinden van een verandering van het klimaat die nog maar net is begonnen. De weersomstandigheden zijn al aardig extreem maar zullen waarschijnlijk nog extremer worden. Dit wetende kan je je dan afvragen, om een voorbeeld te noemen, of het nog passend is verschil te maken tussen water dat via het zolderraam naar binnen komt en water dat via de kelder of voordeur naar binnen stroomt.

Kortom: we moeten er alert op zijn dat de verzekeringsdekking niet achter de klimatologische ontwikkeling aanloopt.

Natuurlijk zullen bijvoorbeeld riskmanagers bij ‘milieu en verzekering’ vooral denken aan de aansprakelijkheidsfactor. Met name bedrijven die met ‘milieuriskante’ stoffen werken denken aan het goed afdekken van milieu aansprakelijkheid. Datzelfde kan niet gezegd worden van ondernemingen die geen chemische stoffen nodig hebben voor hun productie. Zij hebben vaak het gevoel dat een milieuclaim hun niet kan overkomen. De ervaring heeft geleerd dat niets minder waar is.

Ook ‘schone’ bedrijven kunnen voor hoge kosten komen te staan als blijkt dat sprake is van grondvervuiling op hun eigendommen. De wetgeving op dit punt wordt steeds stringenter. Waarbij voor internationaal opererende ondernemingen het probleem opduikt, dat de regels per land sterk kunnen verschillen.

Zojuist heeft ACE in samenwerking met het internationale advocatenkantoor Clyde & Co een nieuw rapport gepubliceerd voor risk- en insurance managers en -makelaars: ‘Structuring Multinational Insurance Programmes – Identifying challenges and solutions for multinational environmental insurance programmes’. Hierin worden risk- en insurance managers van multinationals aangespoord om goed in kaart te brengen hoe zij hun grensoverschrijdende milieuaansprakelijkheidsrisico’s hebben verzekerd, aangezien deze aan veel veranderingen onderhevig zijn.

In het rapport worden bijvoorbeeld de Verenigde Staten, de Europese Unie en Australië aangehaald als voorbeelden van rechtsgebieden waarin de regelgeving onlangs uitgebreid werd aangepast.

Zo is het interessant te weten dat in Amerika, waar de verzekeringsmarkt op het gebied van milieuschade veel verder ontwikkeld is dan hier, de onroerend goed markt één van de belangrijkste sectoren is voor de milieuschadeverzekering. Ook in Nederland geldt dat projectontwikkelaars en vastgoedeigenaren voor milieuschade moeten opdraaien als de vervuilende huurder failliet is.

Adviseurs ervaren in hun gesprekken met ondernemers dat nog lang niet overal in het bedrijfsleven beseft wordt hoe groot de financiële risico’s op dit gebied kunnen zijn. Zo wordt te weinig stilgestaan bij het feit dat hier naast schuldaansprakelijkheid ook risicoaansprakelijkheid een rol speelt. Ook het Verbond van Verzekeraars heeft in een position paper hierop gewezen.

Tenslotte kunnen consumenten zich afvragen hoe verzekeraars zelf met het milieu omgaan. Bieden zij alleen dekking als het mis gaat, of ondernemen zij zelf op een duurzame manier door initiatieven te nemen om voorzichtig om te gaan met het milieu?

ACE kan zonder overdrijving een natuurliefhebber genoemd worden.

ACE in Nederland bijvoorbeeld ondersteunt Natuurmonumenten bij het herstel van de Sint Pietersberg. Vanuit de gedachte dat we als gemeenschap met zijn allen zuinig moeten zijn op het milieu. We leveren daarin niet alleen een bijdrage in geld maar ook om het zo te zeggen een bijdragen in natura.

Sinds begin deze maand werkt bij onze Nederlandse vestiging een milieurisico deskundige, die klanten eventueel kan helpen bij milieurisico vraagstukken. En mocht het om welke reden dan ook fout gaan waardoor kostbaar ‘milieuherstel’ noodzakelijk is, dan bieden onze verzekeringen uitkomst.

Natuurlijk geldt dat voor de vergoeding van de opruimingskosten. Een kostenpost waar als eerste aan wordt gedacht en niet ten onrechte: in de meeste gevallen beslaat die in geval van een milieu-incident zo’n 70% van de totale schade. Maar in een ‘totaal milieurisico advies’ mogen ook de schade aan eigen bedrijfsmiddelen en bedrijfsstilstand niet ontbreken. En datzelfde geldt voor het herstellen van de beschadigde natuur en het afdekken van de wettelijke aansprakelijkheid.

Milieu en verzekering: een divers en ingewikkeld onderwerp waarbij de adviseur die zich internationaal oriënteert voor de ondernemer herkenbaar toegevoegde waarde kan leveren. ACE heeft alle kennis voor die adviseur in huis.

Ron Verhulsdonck

Country President Benelux bij ACE

GEEN REACTIES

LAAT EEN REACTIE ACHTER