Eerlijk zijn over lakschade is duur grapje

pixabay

Uit onderzoek van verzekeraar AllSecur blijkt dat Nederlandse automobilisten die schade veroorzaken bij een andere auto, lang niet altijd geneigd zijn hun gegevens achter te laten.

Dat gaat vooral op voor lakschade, waar maar liefst de helft geen briefje achterlaat. Bij deukschade ligt dat percentage al behoorlijk lager: 22%. Verder valt op dat oudere bestuurders vaker hun gegevens achterlaten dan millenials. Aan beide items zitten interessante kanten.

Wanneer je, bijvoorbeeld op een parkeerterrein, schade veroorzaakt aan een andere wagen (en de andere automobilist is niet ter plaatse), sta je voor de keuze: wel of niet melden? De etiquette schrijft uiteraard voor dat je ‘gewoon je gegevens achterlaat’. Bij deukschade is dat uiteraard wat voor de hand liggender dan lakschade. Laatstgenoemde is soms nauwelijks te zien en dan kun je denken, ‘wat niet weet, wat niet deert’.

Iedereen die wel eens met lakschade te maken heeft gehad, weet dat zelfs het herstel van een klein krasje al snel een gepeperde rekening oplevert, niet zelden van 400 of 500 euro of meer. Ook wanneer dat gedaan wordt door autoschadeherstelbedrijven waar verzekeraars een contract mee hebben (een business op zich, deze branche). In het geval van schade bij anderen, kun je ervoor kiezen deze schade zelf te betalen aan het slachtoffer (en de verzekeraar er buiten laten) of het via de verzekeraars te laten lopen. De verzekeraar slaat bij dit tweede scenario vervolgens terug door het aantal schadevrije jaren weer op nul terug te zetten, waardoor de polishouder opeens een fors hogere premie moet betalen.

Dit is vooral voor millenials erg ongunstig. In tegenstelling tot oudere automobilisten hebben zij nog weinig schadevrije jaren opgebouwd en worden ze bij schade helemaal naar het nulpunt van de bonus-malusregeling teruggezet. Uit meerdere onderzoeken komt naar voren dat WA-verzekeringen voor deze leeftijdscategorie inmiddels zeer duur zijn geworden. Even doen alsof er niks gebeurd is bij een aanrijdinkje, is dan wel erg verleidelijk.

Een oplossing is niet snel voorhanden. Beter opletten in het verkeer is een open deur, maar wanneer tweederde van de automobilisten volgens AllSecur aangeeft, wel eens schade te hebben veroorzaakt dan is het dweilen met de kraan open. Verder is het interessant om te weten of ingebouwde sensoren invloed hebben op het aantal schades. Een andere optie is dat verzekeraars eens in conclaaf kunnen gaan met de autoschadeherstelbedrijven en de coatingbedrijven. Reparatie van lakschade is blijkbaar erg duur, maar toch verbaas ik me over de hoge rekeningen voor kleine krasjes. In de top vijf van autoschades komt lakschade (al dan niet direct) veel voor. Bezuinigen op de kosten van lakreparatie zou best eens wat zoden aan de dijk kunnen zetten.

GEEN REACTIES