Reactie op : Idioot plan voor damwand tbv zwemwater in de Amstelveense Poel

Beste lezers,

Ik nam kennis van het plan om een damwand in de Poel te slaan, zodat het mogelijk is om een stadsstrand aan te leggen met gezond zwemwater.
Ik wil niet nalaten om nog even in herinnering te brengen hoe het zo ver is gekomen dat De Poel een onbeheersbaar en voor de watersporters onaantrekkelijk gebied is geworden.

NS versmalt De Poel

De Nederlandse Spoorwegen hebben in 1932 een talud voor een spoorlijn aangelegd. Dwars door de Poel.
Met als gevolg dat de bewoners van de Handweg hun uitzicht op De Poel verloren.

Een smerige sloot werd hun deel en een spoorbrug sloot de plas af voor zeilboten die bij de jachthaven van Van Diemen een ligplaats hadden.

Het talud wordt nu alleen nog gebruik door de historische tram, die door de Poel af en toe een paar verloren toeristen naar Bovenkerk vervoert.

Zwembad Poeloever afgebroken
Ooit lag aan de oever, nabij het Oude Dorp een natuurbad in de Poel.
Zoals uit de foto blijkt, was dit een plek waar velen na WO-1 met plezier zwommen en pret maakten.
Maar dat zwembad is na WO-2 vervangen door het betonnen zwembad van Pesi. En dat is inmiddels ook al weer afgebroken.

PFAS (poly- en perfluoroalkylstoffen)
Het water en de bagger van De Poel zijn vervuild door PFAS.
PFAS’en hebben handige eigenschappen: ze zijn onder andere water-, vet- en vuilafstotend. Ze zitten in verschillende producten, waaronder smeermiddelen, voedselverpakkingsmaterialen, blusschuim, anti-aanbaklagen van pannen, kleding, textiel en cosmetica. Ook worden ze gebruikt in verschillende industriële toepassingen en processen. Mogelijk wordt PFAS ook nog op andere manieren gebruikt.
Tijdens het schoonspuiten van de laadbakken van de vuilniswagens, stroomde het vervuilde water zo de Poel in.

PFAS : Dus is het al vele jaren verboden om de Poel op diepte uit te baggeren.
De grote vraag is natuurlijk : wat heeft er plaatsgevonden dat het zo ver is gekomen dat De Poel en de wateren rond de Poel zo ernstig zijn vervuild ?

PFAS : Dienst afvalverwerking Gemeente Amstelveen
Welnu : zoals ik al eerder publiceerde heeft de Gemeente Amstelveen jaren achtereen dagelijks de vuilniswagens schoongespoten achter het gemeentehuis aan de oevers van De Poel.
Verder hebben bij mijn weten aan of nabij De Poel geen vervuilende activiteiten plaatsgevonden.

Maar in het weekend en de hele zomer zwommen en zeilden wij naar hartenlust in De Poel.
Maar nog steeds snapt niemand hoe die PFAS-stoffen in het water van de Poel terecht zijn gekomen. Er wordt zelfs gewezen op een brand die bij Schiphol heeft gewoed.
Maar niemand legt de connectie met de Dienst Gemeentewerken van Amstelveen.
Niemand wil zich dit schandaal nog herinneren. De omvang van de aansprakelijkheid is immers gigantisch, maar ambtenaren en de overheid zijn nooit aansprakelijk die mogen altijd gewetenloos en hersenloos aanklooien.

Gemeente Amsterdam
De Gemeente Amsterdam heeft de rietlanden die bij Bovenkerk langs de oevers liggen, jaarlijks laten snoeien/snijden.
De oevers van de Poel werden keurig onderhouden en zo ook de bruggen die over de Landscheidingskade, de Emmakade en de Amstelveenscheweg liggen.

Maar sinds de Gemeente Amstelveen het beheer over de Landscheidingskade en de Emmakade kreeg, heeft onderhoud niet meer plaatsgevonden. De wateren vervulden, oevers stortten in en de grond liep het water in.

Woonwagenkamp op 11.850 m2 dure grond
Op de mooiste plek aan De Poel werd vervolgens een kamp ingericht voor medeburgers die maar niet kunnen aarden op een vaste plek binnen de Gemeente of in Nederland.

Het perceel van deze vaste plaatsen beslaat maar liefst 11.850 m2 openbare
kostbare grond aan de oever van De Poel.

Gemeentehuis in de Poel
De Gemeente Amstelveen heeft in 1980 het onzalige plan uitgevoerd om in de Poel een stuk af te dammen, zodat aldaar het vreselijke gemeentehuis kon worden gebouwd.
Protesten daartegen hielpen niets.
De hele sfeer aan De Poel werd definitief gedomineerd door dit wanstaltige project.

Directie Amsterdamsche Bos
Deze lieden hebben al vele jaren niets gedaan aan het onderhoud van de oevers. Omgewaaide bomen bleven gewoon over het water hangen.
Ik heb voorgesteld om op gezette plekken omheinde vlonders aan te leggen zodat ouderen daarop zonder gevaar voor verdrinking konden verblijven/vissen.
Nooit enige reactie ontvangen.

Waterschap Rijnland
Het waterschap heeft sinds 1970 nauwelijks of geen onderhoud gepleegd.
De prut en de modder in de sloten rond Bovenkerk hadden inmiddels het wateroppervlak bereik en hebben de brandweer belet om de brand in de net gerestaureerde Urbanuskerk te blussen.
Mijn voorstellen om de bagger uit de Poel te transporteren over de route die nu toch al is ingericht voor het graven van de tunnel die in de Rijksweg wordt gemaakt, zijn nooit serieus bekeken. Althans er is nooit op gereageerd.

Historische tram
De historische tram die regelmatig door Amstelveen toeft, kan niet meer verder rijden dan tot het eindpunt in Bovenkerk.
Mijn voorstellen om de remise te verplaatsen naar de tunnel die momenteel naast Amstelveen wordt gegraven met het oogmerk om de snelweg daar te verdiepen, zijn nimmer serieus onderzocht. Althans, ik heb er nooit een reactie op mogen ontvangen.

Wandelgebied langs het talud van NS
Omdat het in twee stukken verdelen van De Poel nog niet voldoende was om
watersport op De Poel kapot te krijgen, werd langs het Talud op de daar aanwezige strandjes vele vrachtwagens overtollig puin gestort, dat vervolgens werd afgedekt met
grond/gras en struiken. En dat moest dan een wandelgebied worden.
Weer een stuk afgesnoept van de zeilers en zwemmers.

47.755 m2 + 34.495 = 82.250 m2 voor woningbouw
Dat de Gemeente Amsterdam na verhuizing van de tram naar Amstelveen vervolgens zou kunnen beschikken over een gigantisch rangeerterrein bij het Haarlemmermeerstation, wordt nadrukkelijk over het hoofd gezien als mogelijke locatie voor woningbouw.

Toerisme
Dat de tram een prachte verbinding zou kunnen bieden met Luchthaven Schiphol en met de Veilingen in Aalsmeer, wordt eveneens niet gezien.

Kortom : ik deel de mening van anderen dat dit project ook weer tot mislukken is gedoemd, want tot nu toe richten alle plannen zich slechts op het verloederen en verwaarlozen van wat eens een prachtig natuurgebied was, waar natuur en dagrecreatie standaard toebehoorden aan Amstelveners.

Kersenbloesempark
De Japanse gemeenschap heeft aan het einde van de Badlaan een Kersenbloesempark geschonken. Nu is deze gemeenschap vertrokken en de boel staat er verwaarloosd bij.

 

Need I say more ?
De Poel is door alle politieke partijen door de jaren heen nooit op adequate wijze beheerd.
En de Provincie kijkt toe, Natuurmonumenten kijkt toe, alle Amstelveners kijken toe, want niemand kan zich nog herinneren hoe het was.
En het was ooit zo mooi : video link

 

 

 

 

 

GEEN REACTIES