(NL) NOODKREET UIT ALTEA : Waar het Gemeentebestuur al zeker 20 jaren weigert om constructief op te treden (9e episode)

Lijst van onderwerpen die aan bod komen: ZIE INDEXPAGINA

9e EPISODE

Illegale kap van bossen
De Gemeente informeert onze vereniging niet over plannen tot verlenen van bouwvergunningen.
* Met als gevolg dat er soms plotseling bomen worden gekapt op locaties waar nooit een huis wordt gebouwd.

Niet zelden blijkt het te gaan om illegale kap, maar daartegen kunnen wij niet optreden omdat de namen van de perceel-eigenaren ons niet bekend zijn.

Mislukte projecten
Zo af en toe mislukken ook bouwprojecten. Soms is mislukking het gevolg van slechte architectuur.
* Maar er worden ook huizen gebouwd die het uitzicht van de buren definitief wegnemen.
Onverkoopbare huizen die staan op locaties waar de temperatuur in de zomer oploopt tot ongekende hoogten, omdat er geen wind staat. Zoals de 5 villa’s die in 2010 zijn gebouwd aan Becada en Xenna.
2009: aankondiging dat er 5 villa’s gebouwd worden voor 1.4 miljoen euro per stuk.
Het project is nooit afgebouwd. Er staan nog steeds villa’s te koop.
En zij zijn aangesloten op een septic tank!
D
D
D
D


Architectonische missers, zoals het huis aan Guatla.
Dit staat er over 100 jaar nog, tenzij de Gemeente ingrijpt.
Maar dat doet zij niet.
Waarom worden deze gebouwen niet gesloopt voor rekening van de eigenaar?
Sinds 2010 of daaromtrent is dit de buurman van nummer 28:
Bouwen zonder oogmerk tot bewoning
Ook worden er villa’s gebouwd die na voltooiing niet in gebruik worden genomen.
Die staan leeg. Vermoedelijk gebouwd op basis van criminele gelden.
Niemand weet wie de eigenaren zijn. Alleen de Gemeente  zou ons kunnen vertellen
aan wie de bouwvergunning is verleend en op wiens naam de huizen staan.
Maar zulke essentiële informatie wordt ons niet verstrekt.
Er is geen sprake van een verplichte deelname als lid van de vereniging.

Leegstand: adres eigenaar onbekend
Ook staan er meerdere villa’s meer dan 20 jaren leeg.
Eigenaren vermoedelijk overleden. Al tientallen jaren niemand daar gezien.
Wij weten niet wie het zijn en de boel staat te verpauperen tot er bomen uit het dak komen.

Krakers met hun asociale gedrag
Soms worden verlaten villa’s gekraakt.
En dan zitten wij met de problemen, want krakers trekken zich helemaal niets aan van Urbanisatie-huisregels en krakers dragen ook niet bij aan de kosten van het onderhoud.
De rit naar het afval station is voor hen te ver weg.
Zij strooien lustig in de rondte met huisraad die zij buiten de deur zetten, vuilnis en spullen die zij niet kunnen gebruiken zetten zij langs de kant van de weg.
Gekraakte woning aan Guatla. Een onvoorstelbare bende was het gevolg.
Binnengekomen door een gat in het dak te maken.

Het uitreiken van bouwvergunningen zou verboden moeten worden zo lang er sprake is van leegstand.
En wat doet de Gemeente : die verleend de ene na de andere vergunning!
Je zult maar eigenaar zijn van een nabijgelegen villa!
De buren van deze villa hebben hun huis te koop gezet.
Je fraaie villa is moeilijk verkoopbaar met een permanent leegstaand pand naast je!
Er is wel één voordeel : de oogte van de SUMA zal moeten dalen wegens daling van de waarde.

Vrijwilligerswerk
Het aantal leden van de Vereniging dat bereid is om iets te doen, is inmiddels minimaal.
In Altea Hills zijn de verplichte kosten gestegen tot € 3300,= per woning per jaar.
Op de Galera is voor 100 van de 207 eigenaren een vrijwillige bijdrage van € 150,= al te veel!

Waar voor je geld…
De betalende leden verwachten vervolgens wel dat:
– de straten schoon worden gehouden,
– het entree van de Galera wordt onderhouden en schoongehouden,
– bloeiende planten bij de toegang worden geplant en van water worden voorzien,
– gaten in het asfalt worden gerepareerd,
– bermen worden gesnoeid,
– grof vuil wordt verwijderd uit de bermen en
– de stortplaats voor vuilnis dagelijks schoon wordt gemaakt.
En natuurlijk verwachten zij ook dat het bestuur ook nog onderhandelt met de Gemeente over infrastructurele zaken die niet deugen. Wetende dat die onderhandelingen al 20 jaren niet leiden tot constructieve oplossingen voor de vele problemen waarmee de bewoners dagelijks geconfronteerd worden.

Lidmaatschap niet verplicht!
Omdat wij geen erkende Urbanisatie zijn, kunnen wij eigenaren niet verplichten tot lidmaatschap of tot het betalen van een bijdrage in de kosten die de vereniging moet maken voor het plegen van onderhoud.
Met als gevolg dat een beperkt aantal eigenaren de genoemde kosten dragen.

Speculatiegrond
Met name de eigenaren van onbebouwde percelen dragen al 50 jaren niets bij aan het onderhoud van de Urbanisatie.

Wateroverlast
Omdat de wegen door vrachtwagens hier en daar verzakt zijn, ontstaan er plassen die niet afwateren.
Het is natuurlijk denkbaar dat wij voor onze rekening een afwatering laten aanleggen die verbonden is met het riool, maar de Gemeente staat bestuursleden niet toe om zulke problemen zelfstandig op te lossen.
De situatie is serieus onhoudbaar geworden zoals u op onderstaande foto’s kunt zien:
Wordt vervolgt in:  EPISODE 10

GEEN REACTIES