(NL) NOODKREET UIT ALTEA : Waar het Gemeentebestuur al zeker 20 jaren weigert om constructief op te treden (8e episode)

Lijst met onderwerpen treft u aan op de INDEXPAGINA
8E EPISODE

Beleid is niet te begrijpen
De inwoners van La Galera begrijpen niets van het Gemeentelijk beleid.
Zij zien slechts dat de opeenvolgende besturen geen merkbare resultaten boeken.
Men vraagt zich af of het bestuur wel zijn best doet.

Krakers, Illegalen, criminelen en landlopers
Al meer dan 20 jaren faalt de Gemeente bij het uitvoeren van haar beleid.
Als dit zo door gaat, zal deze Urbanisatie alleen nog interessant zijn voor krakers, illegalen, criminelen die ergens onderduiken en bewoners die geen belastingen betalen.

GEEN OFFICIELE URBANISATIE
De Gemeente weigert De Galera de Las Palmeras te erkennen als officiële Urbanisatie.
Een beperkt aantal leden heeft een vereniging opgericht genaamd “Palmeras de Altea”.
Maar slechts 50 % van de eigenaren is lid van de vereniging.

Wel de lusten, maar niet de lasten
100 eigenaren van woningen dragen niet bij aan het onderhoud en zijn voor onze besturen dus onbereikbaar.
Geen van de eigenaren van onbebouwde percelen is lid van de vereniging. Het is ons niet bekend hoeveel dat er zijn.
* Het achterhalen van de namen van eigenaren die geen lid zijn, is niet mogelijk.
* Het Kadaster kan of mag ons deze namen ook niet leveren ivm privacy regels.

Moedeloos en opgebrand
De vereniging moet regelmatig bestuursleden vervangen omdat deze opgebrand zijn aangezien zij niet bij machte zijn medewerking van de Gemeente te verkrijgen.
Zij worden structureel tegengewerkt door de Gemeente.
De Gemeente stelt de opeenvolgende besturen voor onuitvoerbare eisen en weigert mee te werken aan het erkennen van de Urbanisatie.

Locatie Calle Puput 34

– door de tegenwerking van de Gemeente om problemen op te lossen, neemt ook het enthousiasme weg van de vrijwilligers die bereid zijn het bestuur te helpen bij het vervullen van hun vele taken.
– Bestuursleden zijn genoodzaakt zelf grote gaten te dichten in het asfalt:
– Inwoners moeten individueel aangespoord worden om hun eigen straat voor hun eigen deur te (laten) vegen.
– Buitenstaanders mikken hun afval overal en nergens neer.
– Aannemers storten als dank voor het molesteren van onze wegen hun afval gewoon in de dalen van ons natuurgebied

Als het aan de Gemeente Altea ligt, zullen de bewoners van de Galera nog vele jaren moeten rijden over wegen die niet pluis zijn: zie EPISODE 9

GEEN REACTIES