Provisieverbod vergroot kloof tussen rijk en arm

Binnen de groep van laagste inkomens in Nederland heeft bijna de helft van de mensen niemand om financiƫle kwesties mee te bespreken.

Gevolg daarvan is dat deze groep zelf helemaal niets regelt voor hun eigen financiële toekomst. Dit schrijft Michel van Dam, commercieel directeur van Legal & General.

Geen budget voor financieel advies

Met een maandinkomen van € 1.500,- bruto -het minimumloon van 2015- is het geen vetpot: de huur of hypotheek, school, eten en drinken, overige vaste lasten komen iedere maand terug. Als je heel zuinig bent, kun je wellicht nog een klein bedrag per maand sparen. Maar voor een financieel advies is er sowieso geen budget. Datzelfde geldt overigens ook voor veel mensen met een modaal inkomen en een gezin (2014: € 34.000,-): het inwinnen van een financieel advies staat doorgaans niet bovenaan het prioriteitenlijstje.

Simpele producten

Vanuit overheidswege was (en is?) de gedachtegang bij het provisieverbod voor ‘simpele producten’ dat mensen een overlijdensrisicoverzekering of nabestaandenrente heel gemakkelijk zèlf kunnen regelen. Want dat is toch heel eenvoudig op internet tegenwoordig? Het blijkt echter tot op heden maar zeer mondjesmaat te gebeuren. Na 2 jaar provisieverbod kunnen we constateren dat mensen niet, of in ieder geval onvoldoende, stilstaan bij risico’s en dat een inzicht in de eigen financiële situatie ontbreekt.

De kloof tussen arm en rijk

Tot 2013 was er de financieel adviseur die klanten daar op kon wijzen. En ja, soms gebeurde dat tegen een (te) hoge provisievergoeding. Maar ná het provisieverbod regelen veel consumenten helemaal niets meer en dat zal de komende jaren leiden tot grote maatschappelijke schade. En tot een verdere tweedeling in de maatschappij: de gezinnen die wel en zij die geen financieel advies hebben ingewonnen, omdat ze het niet kunnen betalen…

Het is essentieel dat mensen inzicht hebben in hun financiële situatie en de risico’s die ze lopen. Op dit moment zien grote groepen door de bomen het bos niet en doen niets. Als we een stapje kunnen helpen met het veiligstellen van de financiële toekomst van gezinnen dan levert dit ook voor de maatschappij veel op. Laten we voorkomen dat de kloof tussen arm en rijk verder wordt vergroot.

Lees hier de blog van Michel van Dam

GEEN REACTIES