Memories : MAFFIA ZOEKT GRETIGE ZAKENLIEDEN


Meer van zulke verhalen treft u aan op deze pagina : Memories

Je bedenkt het niet : Chantage d.m.v. een schenking
Evenals alle andere beschreven “memories” is onderstaand verhaal naar mijn beste weten 100 % naar waarheid beschreven.

Onderstaande geschiedenis speelde zich af in het jaar 1995.
Pensioenfonds van Medische Specialisten in Milaan
Op ons kantoor te Antwerpen meldden zich twee personen.
Zij vertegenwoordigden een Pensioenfonds van Italiaanse Medische specialisten dat te Milaan was gevestigd.
Zij hadden zojuist een investering gedaan in Nederland en de aankoop betrof een kantoortoren in een winkelcentrum te Eindhoven.
Vereiste van het Pensioenfonds was dat het belang zou worden verzekerd bij Lloyd’s of London.
Gelet op de omvang van de investering was per direct dekking gewenst.
Mijn medewerkers in Antwerpen vonden de gang van zaken vreemd en omdat zij beide heren verdachten van duistere zaken, verwezen zij hen naar het hoofdkantoor in Amsterdam. Zij zouden eerst lunchen in Antwerpen.

Na hun vertrek werd ik dus gebeld met de mededeling dat er twee italianen onderweg waren naar kantoor Amsterdam en dat zij een kantoortoren wilden verzekeren bij Lloyd’s.
Een vreemde gang van zaken, want bij Lugt Sobbe verzekerden wij alleen moeilijk verzekerbare zaken.
Een van onze buitendienstfunctionarissen was toevallig te Eindhoven aan het werk en deze heb ik verzocht om per direct te kijken waarvoor de kantoortoren in gebruik was.

Hij stelde snel vast dat de naambordjes melding maakten van keurige organisaties als:

 • Provincie Noord Brabant (afd. sociale zaken en andere diensten)
 • Ministerie van Defensie
 • En andere overheids-diensten.
  Aangezien de Italiaanse heren nog onderweg waren van Antwerpen naar Amsterdam, heb ik het Ministerie van Binnenlandse zaken gebeld om bij hen advies in te winnen. Ik werd doorverbonden met de BVD.
  Zij namen kennis van de informatie waarover ik beschikte en ik zou teruggebeld worden.
  Kort daarop werd ik gebeld door een rechercheur van de Amsterdamse Politie.
  En toen stond de Politie aan de deur
  Deze meldde mij dat zij een geblindeerde auto bij ons kantoor hadden geplaatst om een oogje in het zeil te kunnen houden. Zij hadden het vermoeden dat hier sprake was van een activiteit van de Joegoslavische maffia.
  De toren stond nl. niet te koop.
  Een geblindeerde bus stond inderdaad naast onze vergaderzaal aan het Minervaplein.
  Rechercheurs verzochten mij om de vitrages open te schuiven, zodat zij vanuit de bus ongehinderd naar binnen konden kijken.
  Afluisterapparatuur werd in werking gesteld en het wachten was dus op de italianen.

Head and Shoulders
Die kwamen al ras en zij verklaarden wederom dat zij voor het gebouw een verzekering wensten af te sluiten bij Lloyd’s of London. Beide heren hadden duidelijk last van roos en spraken Engels met een italiaanse accente-uh. Ik heb hen toen uitgelegd, dat zij dergelijke moderne gebouwen veel goedkoper kunnen verzekeren bij De Goudse of Aegon. Dergelijke verzekeraars richten zich specifiek op het verzekeren van zulke gebouwen. Hebben ook de expertise om een scherpe premieofferte te doen.
Omdat wij ons richten op het verzekeren van moeilijke zaken die bij ons zijn aangebracht door onafhankelijke assurantie adviseurs, ligt onze expertise meer bij het verzekeren van discotheken, restaurants en industriële MKB.
De heren bleken niet geïnteresseerd in een scherpe premie. Nee, de toren moest en zou gedekt worden bij Lloyd’s of London. Zelfs als de premie hoger was.
Dus heb ik hen een aanvraagformulier meegegeven, zodat wij een offerte konden uitbrengen.

Copyright : Pixabay

Na hun vertrek kwamen de rechercheurs weer binnen en zij bevestigden dat het hier moest gaan om bendeleden van de maffia. Zij zouden de wagen achtervolgen en zo snel mogelijk aanhouden. Kort daarop werden wij gebeld : De italianen reden in een aftandse auto en zij waren staande gehouden bij de RAI.
Uit paspoorten bleek dat het ging om Joegoslaven.
De auto lag vol met peuken van sigaretten. Een gore bende dus.

VOORBEREIDING TOT CHANTAGE
Mij werd te verstaan gegeven dat deze mensen vermoedelijk op zoek waren naar een mogelijkheid om mij te chanteren. Ik moest mijn bankrekening in de gaten houden, want vermoedelijk zouden zij daarop een grote som geld storten als aanbetaling voor de beoogde verzekering. Vervolgens zou ik gebeld worden om mij te vertellen dat de koop toch niet was doorgegaan.
Het geld zouden zij niet terugvragen, zo was de verwachting van de rechercheurs.
En ik zou vervolgens kunnen denken dat ik wel heel snel veel geld heb verdiend.
Na verloop van tijd zouden zij dan weer opbellen om mij te melden dat zij een jacht hadden gekocht voor de directeur van het Pensioenfonds, of een kostbaar juweel.

Dat moest ik dan bij Lloyd’s verzekeren en de premie was toch al voldaan.
Vervolgens zou het jacht zinken of in brand geraken. En dan zou de dekking bij Lloyd’s hen natuurlijk de zekerheid bieden omdat ik de polis had afgegeven.

Je bedenkt het niet……….

INSURANCEPREMIUM
Dus mijn bank gebeld (ABNAmro) en hen verzocht om een eventuele buitenlandse betaling ogenblikkelijk aan mij te melden, zodat ik deze desgewenst per direct kon laten retourneren aan de afzender.
De volgende dag reeds werd maar liefst 65.000 gulden “insurancepremiume-uh” ontvangen van een onduidelijke organisatie uit Milaan.
Het bedrag werd resoluut geweigerd en teruggezonden.

Ik heb nooit meer van deze lieden gehoord, maar wee degene die het geld op zijn rekening had laten staan of had gebruikt voor andere doeleinden!

Deze truc bleek eerder te zijn toegepast op een juwelier die in het Amstelhotel werd ontboden om juwelen te leveren. Dat is toen dus niet goed afgelopen.

Het zijn slimme jongens daar bij de maffia. Toch maar goed dat de BvD adequaat reageerde op mijn verzoek om hulp.

Meer van zulke verhalen treft u aan op deze pagina : Memories

GEEN REACTIES