Maak financieel advies laagdrempelig

Grote groepen consumenten krijgen te maken met een flink pakket aan maatregelen, schrijft MinFin.

“En roept consumenten op om zich met gezwinde spoed te begeven naar de door hetzelfde ministerie zwaar gesubsidieerde site Wijzeringeldzaken.nl alwaar de oplettende burger ietsepietsie kan nagaan wat al die veranderingen voor hem persoonlijk betekenen. Voorlichtingssites als wijzeringeldzaken.nl, pensioenkijker.nl en Nibud.nl laten bezoekersaantallen zien waar menig commercieel bedrijf jaloers op zal zijn. Sites die vaak met aanzienlijke financiële bijdrage van de overheid zijn opgericht en worden onderhouden.”

Zo constateert Arno Dolders, algemeen directeur van Legal & General, in zijn blog.

Hij vindt het goed dat dergelijke sites bestaan, maar “wat ik dan niet snap is het inconsequente beleid van diezelfde overheid over onafhankelijk financieel advies. We hadden en hebben een fijnmazig netwerk van onafhankelijk adviseurs. Adviseurs die dicht bij de consument gevestigd zijn. Adviseurs die dag in dag uit zelf het initiatief namen (inderdaad verleden tijd) consumenten te benaderen om hen te overreden tijdig maatregelen te nemen om voor hun financiële welzijn te zorgen. Onafhankelijke adviseurs met een voor de consument lage drempel om te raadplegen als men met een financieel probleem zat.”

De overheid bemoeilijkt de advisering aan klanten

“Diezelfde overheid voert echter een beleid om het voortbestaan van die groep zelfstandige adviseurs te bemoeilijken”, aldus Dolders die deze stelling onderbouwt met een aantal voorbeelden. “De politiek zou er verstandig aan doen om nu eens na te denken hoe de consument gestimuleerd kan worden om tijdig onafhankelijk advies in te winnen. Dat is vorm van rentmeesterschap. Dat is sociaal. Dat is ruimte geven aan vrijheid. Dat is de burger echt centraal stellen.”

Het blog.is te lezen op de blogsite Over Waarde van Legal & General.

GEEN REACTIES