Economisch beeld verslechtert

CBS

Hoewel consumenten en producenten in februari iets minder negatief waren over de economie dan een maand eerder, lag hun vertrouwen nog ver onder het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Verder laten de onderzoekers weten dat in december 2023 huishoudens 0,3 procent meer goederen en diensten hebben gekocht dan in december 2022. Echter, ze kochten meer diensten, maar minder goederen.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in december 3,3 procent lager dan in december 2022, aldus de onderzoekers. Ook in de voorgaande maanden van 2023 kromp de productie op jaarbasis.

De onderzoekers berichten tevens dat de prijzen van bestaande koopwoningen in januari 2024 gemiddeld 1,8 procent hoger waren dan in januari 2023. Ten opzichte van december 2023 stegen de prijzen in januari met 1,2 procent.

Positief nieuws is dat het aantal vacatures blijft dalen, nu al zes kwartalen achtereen. Eind december stonden er 410.000 vacatures open, 5.000 minder dan aan het einde van het derde kwartaal.

In januari waren er 368.000 mensen werkloos. Dit komt neer op 3,6 procent van de beroepsbevolking. Het aantal werklozen nam in de afgelopen drie maanden toe met gemiddeld 2.000 per maand.

Volgens de eerste berekening van het CBS, op basis van nu beschikbare gegevens, steeg het bruto binnenlands product (bbp) in het vierde kwartaal van 2023 met 0,3 procent ten opzichte van het derde kwartaal. De groei volgt op drie achtereenvolgende kwartalen waarin het bbp daalde. De toename van het bbp in het vierde kwartaal is vooral toe te schrijven aan de consumptie door huishoudens.

Bron: CBS

GEEN REACTIES