Arno Dolders: Intermediair verenigt u!

Organisaties zouden over hun eigen schaduw moeten durven heen te springen. Door meer samen te werken of zelfs te fuseren.

Ik kan vele voorbeelden geven. Van uitspraken, position papers en besluiten van het Verbond van Verzekeraars, waarmee ik het hartgrondig oneens ben. Toch is er geen haar op mijn hoofd die er aan denkt om het lidmaatschap van het Verbond van Verzekeraars op te zeggen. Sterker nog, wij betalen van harte jaarlijks een vorstelijke som geld om lid te kunnen zijn.

Gebrek aan karakter hoor ik u denken? Nee hoor. Zeker. Ik heb regelmatig een andere opvatting dan het Verbond. Maar tegelijkertijd erken ik ook dat elke ondernemer er groot belang bij heeft om zijn individuele belangen gezamenlijk met andere ondernemers te behartigen. Het Verbond doet dat met kracht. Als verzekeraar ben ik ook blij met de vele zaken die door het Verbond goed worden opgepakt en waar wij als Legal & General achter staan.

Als ondernemer kun je heel principieel zijn. En je alleen aansluiten bij een beroeps- of ondernemersorganisatie die exact jouw mening verkondigt. Maar de kans is dan groot dat die organisatie er niet is en je dus een excuus hebt om je nergens bij aan te sluiten. Of dat we een wildgroei zien van organisaties die allemaal te klein zijn om werkelijk met kracht de belangen van hun achterban te behartigen.

Ik zie dat verzekeraars goed zijn georganiseerd. De organisatiegraad is min of meer 100 %. En dat zonder dat er wetgeving is die aanbieders daartoe verplicht. Het Verbond van Verzekeraars heeft daardoor veel slagkracht en wordt door alle stakeholders gehoord.

Ik hoop dat Adfiz mij dit vergeeft. Maar hoe anders is dit binnen het intermediair. Ik zie een onontwarbare kluwen van keurmerkorganisaties, beroeps- en bedrijfsorganisaties en hier en daar nog eerbiedwaardige standsorganisaties. Waarbij elke organisatie in de media vecht om een stukje herkenning en erkenning. Met als resultaat vooral verbrokkelde prioriteiten en standpunten. En dat betekent dat het intermediair dus vooral niet wordt gehoord.

De oplossing is heel simpel. Organisaties zouden over hun eigen schaduw moeten durven heen te springen. Door meer samen te werken of zelfs te fuseren. En individuele ondernemers zouden er verstandig aan doen om zich bij die ene krachtige organisatie aan te sluiten. Niet eens met bepaalde standpunten die de betreffende organisatie inneemt? Dan niet aan de kant blijven staan. Zoek gelijkgestemde collega’s en bezoek de algemene ledenvergadering. Dat is binnen een democratische organisatie nog altijd het hoogste orgaan. Zorg dat uw standpunt dan de meerderheid krijgt. En accepteer dat er nooit een vereniging zal zijn die alleen maar standpunten inneemt waar u het volledig mee eens bent. Tenzij u voor u zelf een vereniging opricht met ook maar één lid.

Intermediair verenigt u!

Drs. Arno Dolders,

Algemeen directeurLegal & General Nederland

Dit artikel is verschenen op de blog-site ‘ Over waarde‘ van Legal & General

GEEN REACTIES

LAAT EEN REACTIE ACHTER