Drukte bij CBR: 75-plussers mogen jaar lang rijden met verlopen rijbewijs

Drukte bij CBR: 75-plussers mogen jaar lang rijden met verlopen rijbewijs
© Pixabay

Door structurele achterstanden bij het CBR mogen 75-plussers van wie het rijbewijs niet tijdig verlengd is, straks een jaar lang autorijden met hun verlopen rijbewijs. Ook hun autoverzekering moet dan dekking blijven bieden. Met deze administratieve aanpassing wil minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat de grote vertragingen bij het CBR wegwerken.

75-plussers hebben een gezondheidsverklaring en een keuring nodig om hun rijbewijs te verlengen, maar lopen tegen lange wachttijden aan bij het CBR. De Consumentenbond krijgt hier al geruime tijd veel klachten over. Veel ouderen wachten soms maanden op hun nieuwe rijbewijs. In de tussentijd zijn ze vaak niet verzekerd op het moment dat zij schade rijden. Uit onderzoek van de bond blijkt dat verzekeraars tot nu toe zeer verschillend met de problemen omgaan. Een aantal is coulant, maar anderen bieden alleen dekking onder voorwaarden of bieden helemaal geen dekking.

Met de regeling, die per 1 december in moet gaan, kunnen 75-plussers dus blijven rijden, in afwachting van het besluit over hun rijgeschiktheid. Het zou gaan om circa 190.000 personen. Het Verbond van Verzekeraars zal zijn leden oproepen om de bedrijfsvoering hierop aan te passen.

Medische beperkingen
De maatregel kent een aantal voorbehouden: op het moment dat de automobilist de gezondheidsverklaring indient, mag het rijbewijs nog niet verlopen zijn. En het oude rijbewijs was voor de normale termijn (5 of 10 jaar) afgegeven. Bovendien mag er geen sprake zijn van medische beperkingen. Ook moet de 75-plusser onverkort blijven meewerken aan het verkrijgen van het oordeel over de medische rijgeschiktheid.

Rijden in het buitenland
Wanneer straks een 75-plusser met een administratief verlengd rijbewijs wordt staande gehouden door de politie, dient de politie een check uit te voeren in het Rijbewijsregister om te controleren of iemand in de regeling valt.

Dit brengt enige nadelen met zich mee. Doordat het rijbewijs een verlopen datum vermeldt, kunnen er praktische problemen optreden bij het gebruik als identificatiemiddel. Het is niet voor iedereen mogelijk om de geldigheid van het document te checken in het rijbewijsregister. In dat kader is van belang dat personen die gebruik maken van deze regeling, altijd een ander legitimatiebewijs bij zich hebben, benadrukt de minister. Daarnaast is het niet mogelijk om met het rijbewijs in het buitenland te rijden, omdat de politie in het buitenland niet de mogelijkheid heeft in ons Rijbewijsregister te kijken.

GEEN REACTIES