Woningkrapte frustreert vooral jongeren

De gevolgen van het niet kunnen vinden van betaalbare, passende woningen zijn groot. Vooral het huidige woningaanbod, de tijd die het kost om een geschikte woning te vinden en de betaalbaarheid worden flink gevoeld. Dit blijkt uit onderzoek van Aegon, dat in het voorjaar van 2023 is uitgevoerd onder ruim duizend respondenten.

Bijna alle ondervraagden herkennen de krapte op de woningmarkt in de omgeving. Negen op de tien (90 procent) ziet weinig aanbod en vindt de tijd die het duurt om een woning te vinden lang. Jongeren (18-25 jaar) ervaren dat nog sterker (maar liefst 95 procent!). Meer dan de helft van de jongeren ervaart zelfs boosheid, frustratie, verdriet en stress.

Acht op de tien van alle ondervraagden ziet dat het huidige woningaanbod niet voldoet aan hun wensen. Van vrijwel de hele onderzoeksgroep zegt rond de 90 procent dat de huizen tegenwoordig onbetaalbaar zijn en dat er door hoge woonlasten minder budget is voor noodzakelijke uitgaven. De hoge woonlasten is dus van invloed is op het dagelijkse leven van een groot deel van de ondervraagden.

Twee op de drie ondervraagde jongeren lopen zelf aan tegen woningkrapte. De reden om niet te verhuizen was de betaalbaarheid van woningen (62 procent). Toch is dat de grootste groep die verwacht binnen twee jaar te verhuizen. Senioren ervaren vaker een tekort aan geschikte woningen om naar door te stromen (65 procent).

De maatschappelijke gevolgen van het vinden van passende, betaalbare woningen zijn groot. Belangrijke levensgebeurtenissen worden daardoor uitgesteld. Vooral het langer thuis wonen van jongeren (91 procent, moeilijker doorstromen van ouderen naar meer passende woningen (81 procent), uitstellen van samenwonen (74 procent) en het wachten met het stichten van een gezin (65 procent) wordt veel herkend. Ook zegt 65 procent dat zij zien dat gescheiden stellen noodgedwongen langer onder één dak blijven wonen.

Deze percentages liggen nog hoger binnen de verschillende onderzoeksgroepen. Jongeren die nog thuis of in een studentenhuis wonen, herkennen het uitstellen van samenwonen (93 procent) en een gezin stichten (84 procent) nog sterker. Senioren zien de haperende doorstroom van senioren naar nieuwe woningen het meest (91 procent). Mensen die gehuwd zijn, samenwonen of een latrelatie hebben zien vaker dat gescheiden stellen langer onder een dak moeten wonen (74 procent).

Vanwege het huidige woonaanbod laat het onderzoek zien dat de ondervraagden het lastiger vinden hun woonwensen te vervullen. Ongeveer 93 procent vindt het lastig een woning te vinden in de gewenste buurt of plaats. De meeste ondervraagden zien dan ook dat er meer compromissen worden gesloten. Zo worden mensen minder kritisch op de kwalitatieve staat van de woning (86 procent), wonen mensen kleiner dan gewenst (83 procent) of in een woning die niet volledig aan de wensen voldoet (68 procent). Vooral jongeren (75 procent) stellen hun woonwensen makkelijker bij.

Wel ziet bijna de helft van de ondervraagden meer mogelijkheden om buiten de steden te wonen door het steeds meer geïntegreerde remote of thuis werken. Ook winnen alternatieve woonvormen meer terrein, vooral jongeren zien een toename in hun omgeving.

Bron: Aegon

GEEN REACTIES