Willen werkenden nu wel of geen collectief pensioen?

© Pixabay

De Pensioenfederatie reageert op het gisteren gepubliceerde onderzoek van ABN-Amro waarin geconcludeerd werd dat de meerderheid van de Nederlanders af wil van het huidige collectieve pensioenstelsel. Uit onderzoek van de pensioenfederatie door bureau Motivaction en de Erasmus Universiteit eerder dit jaar kwamen namelijk andere conclusies naar voren, namelijk dat driekwart van de mensen juist wél een voorkeur heeft voor een collectief pensioen.

Het verschil lijkt te liggen in een aantal factoren, waaronder:

Kennis
In het onderzoek van De Pensioenfederatie zijn de geïnterviewden geïnformeerd over de voor- en nadelen van een eigen pensioenpot. “Zodra de deelnemers aan het onderzoek zich bijvoorbeeld realiseren dat een geheel eigen pensioenpot behoorlijke risico’s met zich meebrengt, willen mensen nog steeds de risico’s die je in je eentje niet kunt dragen met elkaar delen”, aldus de Pensioenfederatie.

Enquête-bestand
ABN Amro heeft ook ondernemers en zzp’ers ondervraagd. De Pensioenfederatie alleen werknemers. De voorkeuren over ‘hoe het pensioen te regelen’ is binnen deze groepen divers. Dat resulteert dus in andere conclusies.

Bril
En dan is er uiteraard ook nog altijd de ‘eigen bril’ of het eigen belang, hoewel de opdrachtgevers dat laatste altijd zullen ontkennen omdat er sprake is van ‘onafhankelijk onderzoek’. De manier van vraagstellen, het informeren van geënquêteerden, kennis beschikbaar stellen … de toon van de tekst bepaalt de interpretatie en stuurt daarmee het antwoord.

Of onderzoek A of onderzoek B nu juist is, of beiden niet. Duidelijk is dat de deelnemer nog altijd te weinig eigen kennis heeft om de voor hem of haar goede beslissing te nemen. Ervaringen uit het verleden leren dat zonder verplichtstelling er niet zoveel voor pensioen wordt gespaard als nu. Of dat altijd even goed is, valt uiteraard ook te betwisten.
Of de manier waarop die verplichtstelling nu geregeld is, echt eerlijk is voor iedereen is ook wel wat op af te dingen.

Feit blijft dat kennis macht is. Macht om in ieder geval voor jezelf goede beslissingen te nemen voor zover er daar binnen een pensioenregeling mogelijkheden voor zijn.  Er is nog altijd een lange weg te gaan voor iedereen een beetje macht heeft.

GEEN REACTIES