Werkdruktemeter signaleert stress en stimuleert werkplezier

Ruim een derde van de medewerkers die zich ziek meldt, heeft last van stress en werkdruk. Cao-partijen in de verzekeringssector hebben daarom een Werkdruktemeter laten ontwerpen. Met deze tool leren leidinggevenden proactief hoe medewerkers beter kunnen omgaan met werkdruk binnen hun organisatie.

De Werkdruktemeter maakt zowel werkdruk en werkplezier meetbaar en bespreekbaar voor de individuele medewerker als voor teams en de complete organisatie. De individuele benadering is van belang omdat de ervaring van werkstress en werkdruk voor iedereen persoonlijk is, aldus de initiatiefnemers.

De Werkdruktemeter maakt inzichtelijk hoe de werkdruk en werkstress in een organisatie wordt ervaren. Op die manier is op een constructieve manier te voorkomen dat medewerkers uitvallen door chronische stress.

De Werkdruktemeter wordt anoniem ingevuld. Een medewerker ziet alleen zijn eigen score en kan daarmee aan de slag. De leidinggevende ontvangt een teamrapportage waarmee hij kan zien welke interventies mogelijk zijn voor het verminderen van de werkdruk binnen het team. Tot slot stelt de rapportage op organisatieniveau een arbo-professional in staat de verbetermogelijkheden te bespreken met het management.

De interventies van de leidinggevende en de verbetermogelijkheden die de arbo-professional aandraagt, zorgen ervoor dat de batterij van medewerkers opgeladen blijft. Energieke medewerkers zitten per slot van rekening beter in hun vel, hebben meer werkplezier, zijn productiever en zijn bovendien minder vaak ziek.

Inmiddels hebben ongeveer driehonderd teams in de financiële sector de Werkdruktemeter ingevuld. De initiatiefnemers raden aan de Werkdruktemeter eens per jaar of om het jaar uit voeren, zodat de ontwikkeling van de werkdruk is te monitoren en het beleid daarop is af te stemmen.

De meter is een gratis instrument en is ontwikkeld door de cao-partijen het Verbond van Verzekeraars, Zorgverzekeraars Nederland, FNV Finance, CNV Vakmensen en De Unie.

Bron: Verbond van Verzekeraars

GEEN REACTIES