Creativiteit van intermediair wordt beloond!

Een financieel dienstverlener beperkt zich veelal tot het assortiment verzekeringsproducten dat aanbieders op de markt hebben gebracht. Maar er zijn ook adviseurs die een product bedenken dat er nog niet is. En dat is steeds vaker een gat in de markt.

Recente voorbeelden daarvan zijn Advies Verzekerd met hun autopolis speciaal voor verzekering van oldtimers en Adaptto, die in 2010 met een autopolis kwam waarvan de premie werd beïnvloed door de informatie die via het eigen mobieltje verzamelt over het rijgedrag van de eigenaar. Veelvuldig hard remmen, scherpe bochten en te hard rijden treft de verzekerde dus meteen in zijn portemonnee.

Zo bedacht financieel dienstverlener Michael Boon een product dat hij op de markt bracht onder de namen kilometerverzekering.nl en rijgedragverzekering.nl. Kilometerverzekering.nl is een voordelige oplossing voor autobezitters die weinig op de weg zitten, omdat de premie afhangt van het aantal gereden kilometers. Rijgedragverzekering.nl beloont allrisk-verzekerden voor goed rijgedrag met maximaal 20 procent korting op de premie.

Deze initiatieven zijn respectievelijk in 2007 en 2015 op de markt gebracht door Michael Boon. Beide producten zijn nu overgenomen door You Sure, een innovatieve partij in de mobiliteitssector. Beide verzekeringen sluiten goed aan bij You Sure Drive, de tak van You Sure die zich richt op verzekeringen voor koeriers en bezorgers.

Volgens You Sure zorgt de overname voor een geweldige verrijking van hun aanbod
autoverzekeringen. Het bedrijf ziet in de markt steeds meer vraag naar verzekeringen voor specifieke doelgroepen of specifiek autogebruik. Denk aan koeriers, autobezitters die weinig rijden, autodelers of private leasers. Ook voor jongeren wil de verzekeraar een goedkoper tarief ontwikkelen dan nu het geval is.

Een groot probleem voor creatieve startups is doorgaans de kosten van de IT-inrichting. Recent maakte RealXS bekend dat zij software beschikbaar heeft, waarmee zelfs een startup – zonder hulp van een programmeur – in staat is een verzekeringsproduct te automatiseren. De bedenker van het product moet zich dan wel goed voorbereiden, want het is de bedoeling het installeren van een product binnen een dag af te ronden.

Met het resultaat stapt de startup vervolgens naar een aantal verzekeraars. Zijn er verzekeraars die bereid zijn de risicodekking op zich te nemen, dan worden alle afspraken vastgelegd in een digitaal dossier, waarvan tevens een hardcopy wordt verstrekt. Dit document vormt vervolgens de basis voor een samenwerkingsovereenkomst die de bedenker met verzekeraars overeenkomt. Het automatiseren van een verzekeringsproduct gaat volgens RealXS niet alleen om de inrichting van het product zelf, maar tevens over de limieten voor ieder onderdeel als het om een pakket gaat. Zo zijn het aanvraagformulier, de acceptatierichtlijnen, de tariefmodules en de opmaak van offertes op maat in te richten.

GEEN REACTIES