Wegwijzer Actief Klantbeheer gelanceerd

'Traditionele hypotheekverstrekker dreigt strijd om klant van morgen te verliezen'
© Pixabay

Verschillende partijen uit de financiële sector hebben hun krachten gebundeld met als doel actief klantbeheer naar een hoger niveau te tillen. Met een soort stappenplan, dat leidt tot een zorgvuldig afgewogen beleid rondom het delen van gegevens, zouden financieel adviseurs beter in staat zijn hun klanten beter te helpen.

Er is de afgelopen tijd veel te doen rondom actief klantbeheer: het actief aan de slag gaan met bestaande klanten om zodoende de serviceverlening te verhogen. Actief klantbeheer, waaronder het digitaal delen van actuele hypotheekgegevens, komt bij de meeste organisaties echter niet van de grond vanwege vragen over wat de meest effectieve aanpak is en of een gekozen werkwijze in voldoende mate geldende wetten en regels naleeft. Om die reden zijn de initiatiefnemers – Aegon, Dynamic Credit, Obvion, De Hypotheker, Figlo, FlexFront en HDN – aan de slag gegaan om Actief Klantbeheer binnen de keten op een hoger niveau te krijgen.

De wegwijzer die nu is geïntroduceerd, is het resultaat van uitgebreide discussies en samenwerking tussen experts van verschillende partijen uit de branche, zoals geldverstrekkers, intermediairs, softwareleveranciers, servicers en andere belanghebbenden.

GEEN REACTIES