Wanneer een Cyberaanval op een Millennium probleem gaat lijken !

1994 : Catastrofe risico polis van Eurolloyd wegens succes uit de markt genomen.

Zie mede : De vooruitziende blik van Het Verbond

DATUM-GERELATEERDE STORINGEN UITGESLOTEN
In 1999 hebben verzekeraars zich mondiaal gericht op het uitsluiten van schade als gevolg van een datumgerelateerde catastrofe die mogelijk het gevolg zou zijn van het passeren van de datum (19) 99 > (20) 00.

Iedere Nederlander en iedere onderneming in Nederland heeft indertijd per post aangezegd gekregen dat schade als gevolg van een datumgerelateerde storing een uitgesloten risico betrof.

TERRORISME UITGESLOTEN
Een vergelijkbare actie heeft plaatsgevonden n.a.v. de terroristische aanval op het WTC. Vanaf 15 augustus 2003 geldt in Nederland de terrorismeclausule.

CYBERCRIMINALITEIT
De gigantische Cyber aanval die rond 26/27 juni 2017 heeft plaatsgevonden, maakt meerdere dingen duidelijk :

1)    Cyber aanvallen kunnen gelijktijdig talloze bedrijven en instellingen
volledig lam leggen
2)    De schade als gevolg van Cyber aanvallen kan zeer aanzienlijk zijn voor een
individuele onderneming.
3)    De schade als gevolg van Cyber mondiale aanvallen kan zo groot zijn, dat de
solvabiliteit van een individuele verzekeraar kan worden aangetast.
4)    Schade als gevolg van een Cyber aanval kan het beste vergeleken worden met een
catastrofe zoals er wel meer zijn onderkend.

Schade als gevolg van Cyber aanvallen horen wellicht thuis in een verzekeringsproduct dat niet alleen Cyber aanvallen dekt, maar tevens:

 •       Schade veroorzaakt door een storm. Want een storm kan landelijk veel schade veroorzaken: het is een catastrofe die tot nu toe gewoon gedekt is.
 •       Schade veroorzaakt door een meteoriet die op aarde is gestort.
  Het is genoegzaam bekend dat dergelijke hemellichamen groot genoeg kunnen zijn om een land als Frankrijk van de kaart te vegen.Indien deze dekkingen wettelijk moeten worden geschrapt uit de standaard opstal en inboedelverzekeringen, verzekeringen voor bedrijfsgebouwen en inventarisssen/bedrijfsschade, dan wordt al snel helder dat je zo’n polis toch echt moet afsluiten. Toenmalig directeur van Het Verbond, Prof. Fischer heeft zich hier indertijd sterk voor gemaakt, maar vond geen gehoor bij de verzekeraars.
 •       Schade veroorzaakt door terroristen zoals in Nice, Parijs of London en Brussel.
 •       Letselschade en bedrijfsschade als gevolg van schietpartijen uitgevoerd door Lone Wolfs zoals geschiedde in 2011 te Alphen aan de Rijn.
 •       Schade als gevolg van de inslag van een storm of een meteoriet
 •       Schade die mogelijk kan ontstaan als explosieven zoals vliegtuigbommen van Engelse of Amerikaanse makelij alsnog spontaan exploderen.
 •       Schade als gevolg van een tsunami als in 2011 in Fukoshima of
  in 2004 in vele landen met kusten aan de Indische Oceaan.
 •       Schade als gevolg van een aardbeving zoals in 1995 te Kobe of
  in 1992 te Limburg
 •       Schade als gevolg van wolkbreuken , die jaarlijks overal ook in Nederland plaatselijk wateroverlast veroorzaken.
 •       Schade als gevolg van hagelstenen die een gewone hagelbui overtreffen
 •       Schade als gevolg van inductie bij blikseminslag
 •       Schade als gevolg van overstroming na breuk van een dijk, zoals 1960 bij Tuindorp Oostzaan, in 2003 bij Wilnis.
 •       Schade als gevolg van een overstroming door zeewater als in 1953 in       Zeeland en N.Brabant.
 •       Schade als gevolg van het instorten van een verlaten kolenmijn
 •       Schade als gevolg van aardgasbevingen
        meerdere video’s  of  zoals deze.
 •       Schade als gevolg van instorten van gebouwen na hevige sneeuwval
 •       Schade als gevolg van het instorten van een zoutkoepel (zoiets als een Sinkhole).
 • Net als schade als gevolg van een zware storm : gebeurtenissen die velen gelijktijdig treffen en tientallen miljoenen schade veroorzaken.COLLECTIEVE SCHADEOORZAKEN
  In 1982 heeft ondergetekende het initiatief genomen om deze en ook andere collectieve schadegebeurtenissen verzekerbaar te maken.
  Immers : verzekeraars hebben zelf groot belang bij een adequate verzekering die de economische stabiliteit van ons land kunnen garanderen. Verzekeraars en Pensioenverzekeraars / Pensioenfondsen zijn immers belangrijke beleggers die dus ook baat hebben bij een collectief draagvlak voor schadeoorzaken die velen gelijktijdig kunnen treffen !
  VERBOND VAN VERZEKERAARS
  Alle verzekeraars zijn indertijd uitgenodigd om te participeren bij de dekking van een dergelijke verzekeringsvorm.

  Directeur Prof. Fischer was duidelijk blij verrast met het initiatief, maar helaas werd het initiatief niet begrepen door de leden van het Verbond.
  Alleen Lloyd’s of London bleek bereid te zijn dekking te leveren.
  DUIZENDEN LAST MINUTE AANVRAGEN
  Internet bestond nog niet in die jaren. In 1994 ontstonden gevaarlijke situaties op meerdere plekken in de Betuwe. Onder meer de Tielerwaard werd ontruimd en bij Ochten ontstond paniek ivm een rivierdijk die dreigde te bezwijken.
  Aanvraagformulieren voor het afsluiten van een Catastrofe Risico Polis werden bij duizenden gekopieerd en uitgereikt in de bedreigde gebieden.
  Duizenden particulieren en ondernemers besloten op het laatste moment alsnog een catastrofeverzekering af te sluiten.
  Echter : de polis kende een wachtperiode van 14 dagen en derhalve zouden de dan op het laatste moment afgesloten polissen geen dekking bieden voor overstromingen die mogelijk op handen waren.

  UIT DE MARKT GENOMEN
  Dus is in het televisie-programma KAREL bekend gemaakt dat de polis uit de markt is genomen om te voorkomen dat consumenten polissen zouden afsluiten die uiteindelijk geen dekking zouden bieden voor op handen zijnde catastrofes.
  Nadat het directe gevaar van overstromingen was geweken, is de polis weer beschikbaar gekomen, maar inmiddels hadden de leden van Het Verbond van Verzekeraars het initiatief genomen om risicodekking op Nationale basis tot stand te brengen.
  Helaas is dat initiatief nooit werkelijkheid geworden, maar daardoor lag de focus van het publiek niet meer op het afsluiten van een eigen Catastrofe Risico Polis. Bij de verkoop van Eurolloyd aan Deltalloyd is overeengekomen dat dit verzekeringsproduct daarvan geen deel zal uitmaken. Alle lopende polissen zijn derhalve geroyeerd voordat de overname een feit was.Neerlandse
  Momenteel is Lloyd’s gevolmachtigde “Neerlandse” de enige aanbieder in Nederland die een catastrofedekking aan biedt.Overstromingsdekking
  Een verzekering voor huiseigenaren en VVE’s tegen schade door overstroming huiseigenaren, huurders en huiseigenaren verenigingen.
  Neerlandse is in 2011 speciaal voor dit doel opgericht. Neerlandse mag dan nieuw zijn op de markt, maar zij dekt het risico bij gevestigde Lloyds Underwriters.
  Bij samenwerking met verzekeraars in Nederland, biedt de Neerlandse de Catstrofeverzekering ook aan op basis van whitelabel.

GEEN REACTIES