Vraag naar passende en betaalbare woningen voor ouderen stijgt

Meer pensioen voor sector zorg en welzijn

Een meerderheid van de 40-plussers (60 procent) is bereid te verhuizen naar levensloopbestendige woning, mits het aanbod passend en betaalbaar is. Dit blijkt uit een onderzoek in opdracht van verzekeraar Achmea onder 1.220 Nederlanders van 40 jaar en ouder.

De groep die in het onderzoek aangeeft in de toekomst te willen verhuizen naar een levensloopbestendige woning voert echter verschillende redenen aan die hen hiervan juist weerhouden. Zo wijst 40 procent van die groep erop dat er onvoldoende betaalbaar aanbod is en ongeveer 30 procent zegt niet te willen verhuizen als dit leidt tot hogere woonlasten. Ook is de tevredenheid over de huidige woning voor bijna 50 procent van de huizenbezitters en ongeveer 35 procent van de mensen met een huurwoning een reden om niet te verhuizen.

Het onderzoek wijst verder uit dat voor de meeste 40-plussers (55 procent) geldt dat een verandering in de zorgbehoefte uiteindelijk doorslaggevend is hun verhuisplannen te overwegen, bijvoorbeeld omdat hun huidige woning meerdere verdiepingen telt. Daarbij overweegt een meerderheid de huidige woning aan te passen door het nemen van maatregelen, zoals het installeren van een traplift en het aanleggen van een speciale douche en aangepast toilet.

Hoewel uit het onderzoek blijkt dat de meeste 40-plussers bereid zijn om op termijn naar een levensloopbestendige woning te verhuizen, ziet de verzekeraar die opdracht gaf voor het onderzoek nog veel obstakels op de weg. Zo ontbreekt het volgens de verzekeraar aan een betaalbaar en passend woningaanbod. De zorgvastgoedtak van de verzekeraar heeft berekend dat er door de vergrijzing van de bevolking tot 2040 ten minste 450.000 woningen (om)gebouwd moeten worden. Verder wijst de verzekeraar erop dat het vergroten van de voorraad passende en betaalbare woningen voor ouderen de doorstroming op de huizenmarkt stimuleert.

Bron: Achmea

GEEN REACTIES