Vooral spaargeld gebruikt voor verduurzaming eigen woning

Rabobank maakt bezwaar tegen miljoenenboete AFM

Circa 40 procent van de mensen die in 2022 een nieuwe hypotheek afsloten of al een hypotheek bezaten hebben het afgelopen jaar geïnvesteerd in verduurzaming van de eigen woning. Dit blijkt uit twee onderzoeken van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder recente hypotheeksluiters en onder hypotheekbezitters.

Van de bevraagde mensen die recent een nieuwe hypotheek afsloten (maar niet specifiek voor verduurzaming) reserveerden vier op de tien een bedrag voor verduurzaming van de woning. Van alle mensen die een hypotheek afsloten met een andere hoofdreden dan verduurzaming heeft 20 procent de hypotheek verhoogd voor het verduurzamen van de woning. Van de ondervraagden gebruikte 17 procent hiervoor eigen geld. Recente hypotheeksluiters die een bedrag hebben gereserveerd voor verduurzamen geven aan dat de voornaamste redenen zijn om de energierekening te verlagen (83 procent), omdat het beter is voor het milieu (52 procent) of omdat dit bijdraagt aan een waardestijging van de woning (49 procent).

Bij de hypotheekbezitters gaven eveneens vier op de tien aan de eigen woning in het afgelopen jaar (verder) te hebben verduurzaamd. Dit deden zij bijvoorbeeld door het installeren van zonnepanelen of door het isoleren van de woning. De overgrote meerderheid (bijna 90 procent) gebruikte hiervoor spaargeld. Een derde overwoog ook verduurzaming maar deed het niet, voornamelijk door de kosten en/of een gebrek aan financiële middelen.

De meeste hypotheeksluiters (62 procent) gaven aan de hypotheek af te hebben gesloten via een tussenpersoon: zelfstandig adviseur, hypotheekwinkel of vergelijkingssite. Onderwerpen die worden meegenomen in het hypotheekadvies hangen sterk af van de leeftijd van de sluiter. Wat opvalt is dat bij vier op de tien starters door de hypotheekadviseur niet werd gevraagd naar een eventuele studieschuld. Ook vragen hypotheekadviseurs in bijna de helft van de gevallen (46 procent) niet naar het al dan niet hebben van private lease-verplichtingen.

Het niet meenemen van een eventuele studieschuld of private lease-verplichtingen vindt de toezichthouder opmerkelijk, omdat een hypotheekadviseur de wettelijke taak heeft consumenten een passend advies te geven over hun hypotheek. Betaalbaarheid vormt daarbij een vast onderdeel. Daarbij moet een adviseur ook nagaan of er andere financiële verplichtingen zijn, zoals bijvoorbeeld een studieschuld of een private lease-contract., aldus de toezichthouder. AFM geeft dan ook te kennen dat zij dit jaar onderzoek doet of hypotheekadviseurs adequaat advies geven.

Bron: AFM

GEEN REACTIES