Vooral jonge zzp’ers vrezen arbeidsongeschiktheid

© mcmurryjulie, Pixabay

Van de Nederlandse zelfstandig ondernemers is 49 procent wel eens bang niet meer te kunnen werken door mentale of fysieke ziekte. Dit blijkt uit een onderzoek onder 729 Nederlandse zzp’ers, in opdracht van verzekeringstechnologiebedrijf Insify.

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat zzp’ers jonger dan dertig jaar zich meer zorgen maken over hun potentiële arbeidsongeschiktheid (60 procent) dan zestigplussers (39 procent). Laatstgenoemden komen dan ook minder snel in financiële problemen dan jongeren (32 tegenover 63 procent). Volgens Insify is het voor de nieuwe generatie ondernemers daarom extra belangrijk eventuele uitval op te vangen.

De onderzoekers laten verder weten dat 54 procent van zelfstandigen vindt dat als zij arbeidsongeschikt raken de overheid financiële steun moet bieden. Dit percentage varieert stevig per leeftijdsgroep. Waar 79 procent van de zzp’ers onder de dertig jaar vindt dat de overheid arbeidsongeschikten financieel moet opvangen, steunt 41 procent van de respondenten ouder dan zestig jaar dit idee. Desondanks treft 62 procent van de zelfstandigen zelf financiële voorzorgsmaatregelen om niet in de problemen te komen bij arbeidsongeschiktheid, zo laten de onderzoekers tot slot weten.

Bron: Insify

GEEN REACTIES