Ondernemers somber over economie

Vooruitlopend op Prinsjesdag hebben VNO-NCW en MKB-Nederland deze zomer brancheorganisaties gevraagd hoe zij naar de economie kijken. Hieruit blijkt dat 50 procent van de brancheorganisaties, die 325.000 van de bedrijven in Nederland vertegenwoordigen, denkt dat de economie verslechtert de komende tijd. Slechts 8 procent denkt dat de economie juist verbetert.

Het onderzoek van de belangenbehartigers van ondernemers laat verder zien dat meer branches een omzetdaling verwachten (32 procent), dan een omzetstijging (17 procent). De meeste branches zeggen daarbij dat hun winstmarges lager zijn dan normaal. Zo hebben ze last van hogere kosten, zoals lonen, inkoopprijzen en energiekosten. Slechts 1 procent van de brancheorganisaties geeft aan dat hun leden deze gestegen kosten volledig kunnen doorberekenen aan hun klanten. Dit sluit aan bij eerder onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het onderzoek maakt tevens duidelijk dat waar in 2022 de meerderheid van de brancheorganisaties nog stijgende winst rapporteerde nu een ruime meerderheid een winstdaling verwacht in 2023. Ook in 2024 verwacht de helft van de branches een verdere daling van de winst; slechts 8 procent rekent op een stijging. Meer dan 40 procent van de branches denkt ten slotte dat ze minder investeren in de toekomst. Momenteel zijn het tekort aan personeel, regeldruk en inkoopkosten de grootste belemmeringen voor branches.

Bron: VNO-NCW en MKB-Nederland

GEEN REACTIES