Verzuim-ontzorgen; de oplossing voor MKB’ers?

Pixabay

Een belangrijke pijler in de plannen rond loondoorbetaling bij ziekte is de MKB verzuim-ontzorg-verzekering. Het succes van deze polis zal vooral afhangen van de premie, stelt Janthony Wielink, directeur van Enkwest en Engage.

Eind december 2018 heeft Minister Koolmees de plannen gepresenteerd rond de loondoorbetaling bij ziekte. Veel van de plannen zijn gericht op de MKB-werkgevers, maar ook de grote werkgevers zullen van een aantal onderdelen profiteren. De aanleiding van deze wijzigingen (die overigens pas in 2020 en 2021 ingaan) zit ’m in het gegeven dat de loondoorbetaling bij ziekte maar ook de re-integratieverplichtingen als zwaar worden ervaren. Werkgevers hebben hier financieel last van, maar ervaren ook veel gedoe. Het gevolg is dat werknemers minder snel een vast arbeidscontract voorgeschoteld krijgen. Dus deze plannen hebben ook als doel om de werknemer aan het vaste contract te helpen. Of het voldoende is mag u bepalen.

Inhoud loondoorbetalingsplan
Het plan van de minister is na overleg met diverse partijen tot stand gekomen; de polder heeft meegedacht. De uitkomst is een samenhangend pakket van maatregelen, met als belangrijkste een grote rol voor de verzuimverzekeraars in Nederland. Zij hebben de kaders van een MKB-verzuim-ontzorg-verzekering ontwikkeld. Met die verzekering moet de werkgever van het gedoe af zijn en de verzuimproblematiek ‘makkelijker, duidelijker en goedkoper’ worden. Daarnaast krijgen alle werkgevers van de overheid een jaarlijkse compensatie (cadeautje) voor de kosten in het tweede ziektejaar. Dit is vooralsnog een vast bedrag, zodat kleine werkgevers naar verhouding meer tegemoet worden gekomen dan grote werkgevers. De tegemoetkoming kan bijvoorbeeld worden gebruikt om de extra premie van de MKB-verzuim-ontzorgpolis te betalen. Daarnaast komt er een subtiele andere inrichting van de re-integratie: de werknemer moet aan het eind van het eerste jaar zelf iets gaan vinden van de re-integratie. Verder: aan het eind van het traject – na 104 weken- kan het UWV niet meer aan het medisch oordeel van de bedrijfsarts twijfelen. Diens oordeel is bepalend bij de toetsing of de re-integratie voldoende is opgepakt.

MKB-ontzorgen
Een belangrijke ontwikkeling is de komst van de MKB verzuim-ontzorg-verzekering. Wat precies MKB inhoudt, is niet bekend. Ik ga gemakshalve uit van 25 werknemers, waardoor zo’n beetje 90% van alle werkgevers in aanmerking gaat komen. Deze verzekering en de daaraan gekoppelde dienstverlening gaat alles uit handen nemen van de werkgever. Verzekeraars stellen een casemanager aan, die regie gaat voeren over het proces. Deze casemanager wordt daarmee ‘de verlengde arm van de werkgever’. Deze casemanager is ook financieel goed op de hoogte, want na een jaar ziekte zal hij of zij de betreffende zieke werknemer moeten informeren over diens financiële toekomst bij voortdurende arbeidsongeschiktheid. Om deze rol uit te kunnen voeren moet de verzekeraar wel informatie over de gezondheid van de werknemer mogen ontvangen en verwerken. Hiervoor is in december ook de SUWI-wetgeving aangepast. Kijk maar eens in artikel 5.18a van Besluit SUWI.

MKB-zekerheid
Naast het ontzorgen zit er ook zekerheid in het product. Zo is de verzekering poortwachterproof en zal de werkgever beschermd worden tegen forse premieschommelingen die gebaseerd zijn op het eigen verzuim. Verder moeten de verzekeraars een vergelijkbaar product gaan maken waardoor het aanbod –anders dan nu- meer transparant wordt, met name rondom de geboden dienstverlening. En er komt een klachtenregeling.

Goed plan?
De minister gelooft in dit plan, want de (ook eerder) voorgestelde wijzigingen van de WIA zijn van tafel. De acties rond de loondoorbetaling bij ziekte zullen volgens hem gaan leiden tot een lagere WIA-schadelast. Of dit plan ook omarmd gaat worden door de MKB-werkgevers (en hun adviseurs) hangt voor een groot deel af van de premie die deze MKB verzuim-ontzorg-verzekering per 2020 gaat krijgen. De premie van deze ‘alles-is-gedekt-polis’ zal vergeleken gaan worden met de reguliere verzuimverzekeringen die blijven bestaan. Is het de MKB-werkgever wat waard om ontzorgd te worden? Wat zal de stabiele basispremie worden (immers, grote premieschommelingen mogen niet meer)? Wat is eigenlijk het verschil met het aanbod dat er momenteel al is? Hoeveel vrijheid zal er bestaan om je eigen arbodienst te kiezen? Wordt het een onderling goed vergelijkbaar product (met verschillen) of wordt het een eenheidsworst?

De plannen rond de verzuimbegeleiding moeten nog nader ingevuld gaan worden. Dit gaat pas per 1 januari 2021 in. Op een speciale website zal Enkwest dit jaar alle informatie over dit onderwerp gaan bundelen, waarmee u uw rol als adviseur of materiedeskundige eenvoudig kunt oppakken. Lezers die hiervan op de hoogte willen blijven, kunnen dit aangeven op info@enkwest.nl

Janthony Wielink is directeur en trainer inkomensverzekeringen bij Enkwest en directeur en werkgeversadviseur bij Engage. Dit artikel verscheen eerder op de persoonlijke LinkedIn-pagina van Wielink.

GEEN REACTIES