Verzet tegen afschaffing tijdelijke lijfrentes groeit

Verzet tegen afschaffing tijdelijke lijfrentes groeit
© pasja1000, Pixabay

Als de nieuwe Pensioenwet wordt ingevoerd, ziet het ernaar uit dat tijdelijke lijfrente-uitkeringen verdwijnen. Onder het nieuwe pensioenstelsel moeten immers alle pensioenuitkeringen levenslang worden, lijfrentes dus ook. Na de Consumentenbond, verzetten nu ook het Verbond van Verzekeraars, brancheorganisatie Adfiz en andere marktpartijen zich tegen dit plan.

Eind vorig jaar maakte het kabinet via de toelichting op de nieuwe Pensioenwet kenbaar de tijdelijke lijfrente in de derde pijler te willen afschaffen. De afschaffing komt naar verwachting in de wetsvoorstellen die horen bij de uitvoering van het pensioenakkoord, die binnen een paar maanden naar de Tweede Kamer worden gestuurd. Maar voor honderdduizenden Nederlanders – vooral zzp’ers of mensen met pensioenbreuk – vormt een lijfrente-uitkering van vijf tot tien jaar een extraatje gedurende de eerste jaren van hun pensionering.

Verwaarloosbare uitkering
Het belangrijkste bezwaar van Adfiz tegen de inperking van de tijdelijke lijfrentes is dat daarmee in feite sprake is van een afschaffing. “Veel klanten sparen jarenlang via een lijfrente om vlak na hun pensioendatum gedurende een beperkt aantal jaar te kunnen beschikken over een hoger maandelijks inkomen. Bijvoorbeeld om het AOW-gat tussen twee partners op te vullen of om tijdens de gezonde pensioenjaren nog een aantal reizen te maken of andere kostbare uitgaven te doen. Door consumenten te verplichten de opgebouwde lijfrente (gemiddeld zo’n € 50.000) over een periode van minimaal 20 jaar te laten uitkeren, levert dit een verwaarloosbare maandelijkse uitkering op.” Adfiz noemt het kabinetsvoornemen tegen het licht van de huidige maatschappelijke ontwikkelingen “onbegrijpelijk. De toename aan zzp’ers en werknemers die vaak van werkgever switchen, maakt het belang om in de derde pijler vermogen op te bouwen voor na de pensioendatum groter.”

Aantasting keuzevrijheid
Ook het Verbond van Verzekeraars en pensioenbanken maken zich hier zorgen over, meldt het Financieele Dagblad. De verwachting is dat als de plannen doorgaan, de vraag naar lijfrentes zal afnemen. De Consumentenbond vindt de wijzigingen vooral een aantasting van de keuzevrijheid van consumenten. “Het toont opnieuw aan dat Den Haag weinig oog heeft voor de belangen van consumenten als het over pensioen gaat.”

Overgangsregeling
Mochten de plannen doorgaan, dan pleiten partijen voor tenminste een goede overgangsregeling. “In veel gevallen is de lijfrente in het kader van een financieel plan opgebouwd. Daarbij is deze wijze van vermogensopbouw jarenlang fiscaal gestimuleerd. De overheid zou zich onbetrouwbaar tonen door tussentijds de uitkeringsvoorwaarden zo ingrijpend aan te passen. Daarom moeten opgebouwde aanspraken in ieder geval geëerbiedigd worden”, aldus Adfiz.

GEEN REACTIES