Strengere rekenregels voor pensioenfondsen vanaf 2021

Strengere rekenregels voor pensioenfondsen vanaf 2021
© Pixabay

Wat een onhandige timing. Het concept-pensioenakkoord is nog geen week oud – het referendum onder de vakbondsleden loopt nog – en gisteren werd bekend dat de rekenregels voor pensioenfondsen strenger gaan worden, waardoor opnieuw korting op de pensioenen dreigt. Dit blijkt uit het advies van de ‘Commissie Parameters’.

De wet schrijft voor dat de parameters en de rekenrente die de pensioenfondsen hanteren elke vijf jaar worden getoetst door een commissie van onafhankelijke deskundigen. Deze commissie, voorgezeten door oud-minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem, heeft gisteren haar advies (gedateerd 6 juni) naar de Tweede Kamer gestuurd. Het kabinet heeft al in een Kamerbrief aangegeven het advies over te nemen. Ook De Nederlandsche Bank onderschrijft het advies ‘volledig’.

Uit het advies blijkt dat de parameters die pensioenfondsen mogen hanteren voor het rendement op aandelen lager worden. Ook de ingecalculeerde rente daalt. Voor een gemiddeld pensioenfonds betekent dit een daling van 2,5% op de dekkingsgraad, volgens de brief van de minister. Dit betekent kortingsdreiging en latere indexatie.

Vakbonden en pensioenfondsen hadden bij de onderhandelingen over het pensioenakkoord juist – tevergeefs – gepleit voor een verhoging van de rekenrente, omdat fondsen dan lagere buffers mogen aanhouden.

“Wat in eerste instantie opvalt is de forse negatieve impact van het advies op de kostendekkende premies en de dekkingsgraden”, zegt de Pensioenfederatie in een eerste reactie. De belangenbehartiger van pensioenfondsen zal de komende dagen het advies verder analyseren. Pensioen Pro haalt Gerard Riemen aan, directeur van de Pensioenfederatie; hij zegt de timing van het advies te betreuren. ‘Er is nu een referendum gaande. En dit veroorzaakt onrust.’ Het was beter geweest als de verandering bij de onderhandelingen was gedeeld en meegenomen in het akkoord.

De nieuwe rekenregels gaan wel pas in in 2021. Dat is nadat er – op basis van de oude regels – een besluit is gevallen over kortingen bij enkele grote pensioenfondsen.

GEEN REACTIES