Verzekeraars informeren steeds actiever over klimaatschade

Voor het zich wapenen tegen steeds extremere stormen zoals Poly, hagelbuien en overstromingen is een steeds grotere rol weggelegd voor verzekeraars, meldt Vakblad Groen, een kennisplatform en vakblad in de wereld van groen in stad en landschap.

Het vakblad schrijft dat verzekeraars steeds actiever informeren over klimaatadaptieve maatregelen en handelingsperspectief bieden voorafgaand aan extreem weer. Een hechtere relatie tussen verzekeraars en groenorganisaties biedt echter nog meer mogelijkheden om bewoners klimaatadaptief aan de slag te laten gaan, aldus het vakblad.

Het vakblad laat verder weten dat de financiële schade door weersextremen in 2022 steeg naar een recordhoogte van ruim 886 miljoen euro. Dit geld ging grotendeels op aan een stormachtige februari, waarbij de stormen Dudley, Eunice en Franklin al 714 miljoen euro opeisten. Nederlandse verzekeraars houden die schade bij, zo vervolgt het vakblad, in een Klimaatschademonitor, waarbij de gevolgen van bliksem, hagel, neerslag, overstromingen, vorst en stormen worden meegenomen.

Zo stond het vorige record op naam van een zware hagelbui in de provincies Limburg en Noord-Brabant van 2016 met 667 miljoen euro schade, gevolgd door een januaristorm in Nederland van 2018 met 538 miljoen euro schade. Klimaatverandering veroorzaakt steeds extremer weer, wat gepaard gaat met steeds grotere materiële schade, aldus Vakblad Groen.

In veel situaties met extreme weersomstandigheden is nog veel ruimte voor preventie. Zo haalt het vakblad een onderzoek aan van de Vrije Universiteit en Deltares, een groot technologisch instituut op het gebied van water, ondergrond en infrastructuur. Ui de resultaten van dat onderzoek zou blijken dat in de nasleep van de overstromingen in Limburg in 2021 20 tot 50 procent van die schade te voorkomen was door schadepreventieve maatregelen, zoals klimaatadaptieve ingrepen en concreet handelingsperspectief.

Verder blijkt uit dit onderzoek dat acties, zoals het verplaatsen van waardevolle bezittingen naar hogere verdiepingen of het kiezen voor een waterbestendige vloer, de overstromingsschade potentieel met de helft terugbrengen. Daar komt bij dat volgens het onderzoek de helft van gewaarschuwde huishoudens hun auto naar een veilige plek heeft kunnen verplaatsen. Bij huishoudens die niet zijn gewaarschuwd ging het slechts om een kwart.

Vakblad Groen ging ook te rade bij het Verbond van Verzekeraars. Die laten weten dat verzekeringsmaatschappijen sterk inzetten op preventie. Zij zouden meer bewustwording willen creëren over hoe te bouwen en wonen, vooral in risicovolle gebieden. Dat zou dan weer gevolgen hebben voor de toekomstige verzekerbaarheid van Nederland. Het Verbond laat het vakblad ook weten dat over onverzekerbaarheid niemand zich nog op korte termijn zorgen hoeft te maken. Desondanks doet de inrichting van Nederland door overheid en mensen thuis er wel degelijk toe hoe schade door toekomstige weersextremen kunnen worden opgevangen, aldus het Verbond.

Voorts laat het Verbond van Verzekeraars het vakblad weten dat verzekeraars over grote hoeveelheden eigen data beschikken, waarmee ze risicoanalyses maken.. Het Verbond van Verzekeraars werkt dan ook aan kennisuitbreiding en kennistoepassing in de verzekeringssector door middel van onder andere een toolkit. Deze is speciaal ingericht voor verzekeraars en adviseurs om zo goed mogelijk te communiceren over klimaatverandering. Hierin staan niet alleen eigen tools, zoals de Klimaatschademonitor en de Weerkalender, ook de Klimaateffectatlas en de Klimaatschadeschatter zijn hierbij inbegrepen. Deze instrumenten laten goed zien waar bepaalde meteorologische trends vaker voorkomen en welke schade te verwachten valt.

Ook werkt het Verbond samen met het KNMI aan een early warning center, dat voortijdig handelingsperspectief moet bieden bij extreem weer, aldus Vakblad Groen. Een seintje moet bewoners van een bepaald gebied in de toekomst inlichten over een storm of bui, gepaard met adviezen om hierop te reageren. Het Verbond licht dit toe door het vakblad te laten weten dat weersextremen grillig zijn en bijvoorbeeld een extreme hagelbui niet zo vaak voorkomt, maar als het gebeurt het goed is dan tijdig te waarschuwen om schade te voorkomen.

Deze acties passen bij een steeds belangrijker wordende signaleringsrol van verzekeraars, zegt het Verbond van Verzekeraars. Verzekeraars werken daarom actief aan het ondersteunen van verzekerden door informatie te geven over hoe zij hun woning of tuin klimaatadaptief inrichten of herstellen. Zo kunnen schade en overlast door het weer in het vervolg beter worden voorkomen.

Terug naar de actualiteit en storm Poly. Verzekeringsmaatschappij Nationale-Nederlanden laat weten dat een dag na de storm het aantal schademeldingen van klanten van Nationale-Nederlanden en haar labels is toegenomen. Met name vanuit de provincies Noord-Holland, Flevoland en Friesland is en wordt er telefonisch en digitaal veelvuldig contact opgenomen voor het melden van schade. Toch is het eerste beeld, bijna 24 uur na het begin van de storm, dat de schade, zowel voor de particuliere als de zakelijke markt, vooralsnog ‘meevalt’. Zo zou de verzekeraar tot nu toe van particulieren ongeveer zeshonderd schademeldingen hebben ontvangen. Vanuit de zakelijke markt zouden enkele tientallen schademeldingen zijn binnengekomen.

Volgens een schatting van het Verbond van Verzekeraars komt de verzekerde schade aan woningen, auto’s en bedrijfsgebouwen door de storm Poly uit op 50 tot 100 miljoen euro. Dit blijkt uit een eerste inventarisatie door het Data Analytics Centre van het Verbond van Verzekeraars.

Het Verbond van Verzekeraars laat verder weten dat storm Poly heftig heeft huisgehouden en de impact groot is. De modellen van het Verbond geven echter op dit moment alleen nog maar een bedrag aan op basis van historische data. Dit is te interpreteren als een eerste schatting, waarvan de werkelijke schade nog kan afwijken.

Poly was als zware zomerstorm volgens het KNMI uitzonderlijk. De zwaarst gemeten windstoot, van 146 kilometer per uur, is de sterkste ooit tijdens een zware storm in de zomer. Het Verbond van verzekeraars bevestigt dat zomerstormen niet vaak voorkomen, in tegenstelling tot stormen in de herfst en winter. Zomerstormen zorgen voor grote verschillen op relatief korte afstanden en leveren vaak meer problemen op, zo voegt de belangenorganisatie van verzekeraars toe. Bomen staan namelijk in de zomer vol in blad en vangen dus veel wind waardoor er relatief veel bomen door de storm zijn omgevallen, met overlast en schade tot gevolg.

Het Verbond van Verzekeraars benadrukt tot slot dat nog niet duidelijk is hoe groot de werkelijke schade exact is. Dit hangt af van de uiteindelijke ingediende schadeclaims bij verzekeraars.

Bronnen: Vakblad Groen, Nationale-Nederlanden en het Verbond van Verzekeraars

GEEN REACTIES